Yhteydenotto ja ilmoitus sosiaalihuoltoon

Onko sinulla, läheiselläsi tai asiakkaallasi sosiaalihuollon ammattilaisen avun tarvetta? Avun tarve voi ilmetä erilaisina vaikeuksina arjessa liittyen esimerkiksi asumiseen, raha-asioihin tai ihmissuhteisiin. ​

Voit tehdä sähköisesti yhteydenoton ja ilmoituksen sosiaalipalveluihin.  Sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua  henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.​

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Voit tehdä yhteydenoton, kun tarvitset apua itsellesi.

Yhteydenoton voit tehdä myös toista henkilöä koskien, silloin, kun hän on suostunut siihen.

Yhteydenoton voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta. ​

Eri ammattihenkilöitä velvoitetaan lain (sosiaalihuoltolaki 35 §, vanhuspalvelulaki 25 §, lastensuojelulaki 25 §​) perusteella ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon henkilön tai perheen palvelutarpeen arvoimiseksi. ​

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

lImoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua tarvitseva henkilö ei ole antanut sinulle suostumustaan ilmoituksen tekemiseen. ​

Kun ilmoittajana on yksityishenkilö, hänellä on oikeus perustellusta syystä pyytää tietojensa salassapitoa.

Eri ammattihenkilöitä velvoitetaan lain (sosiaalihuoltolaki 35 §, vanhuspalvelulaki 25 §, lastensuojelulaki 25 §​) perusteella ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon henkilön tai perheen palvelutarpeen arvoimiseksi. ​

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Lisätietoja

Yhteydenotto ja ilmoitus koskevat henkilön tai perheen tilannetta.

Yleistä ohjausta ja neuvontaa saat palveluista:

- Lasten nuorten ja perheiden palvelut

- Ikääntyneiden palvelut

- Aikuisten sosiaali- ja työelämäpalvelut

- Vammaispalvelut

- Mielenterveys- ja päihdepalvelut

​Kun kyse on kiireellisestä sosiaalihuollon tarpeesta virka-ajan ulkopuolella, ole yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen puhelimitse:

Etelä-Kymenlaakson päivystys​
Puhelinnumero 040 509 5111​

Pohjois-Kymenlaakson päivystys​
Puhelinnumero 0400 533 595