Terveydenhuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä tämän sivun alalaidassa olevasta Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen -tiedostosta (PDF).

Avopalvelujen maksut

Terveyskeskusmaksut

Lääkärin vastaanotto: 20,90 €
- Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa
- Lääkärin hoitopuhelu on maksullinen silloin kun se on verrattavissa vastaanottokäyntiin ja kun se korvaa käynnin terveyskeskuksessa

Hoitajan vastaanotto: maksuton 1.7.2021 alkaen

Muu avosairaanhoidon palvelu: 11,60 €
- Yksilöllinen sairauden hoitoon liittyvä palvelu (esim. ravitsemusterapia)
- Puheterapia on maksuton

Sarjahoito: 11,60 €
- Enintään 45 hoitokertaa kalenterivuodessa

Rintamasotilas-, rintamapalvelu-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaaville henkilöille sekä alle 18-vuotiaille avosairaanhoidon käynnit ovat maksuttomia.

Fysioterapian ja kuntoutuksen maksut

Yksilökohtainen fysio- tai toimintaterapia: 11,60 €

Kuntoutuksen suoravastaanotto: 11,60 €
- Yli 15 v. TULE-asiakkaille

Fysioterapian ryhmäjakso: 3,50 € kerta

Monialainen kotikuntoutus: 11,60 €
- Ensimmäinen käynti maksuton. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille maksuton.

Tehostettu kotikuntoutus: 23,20 € / viikko (väh. kaksi käyntiä)

Kotikuntoutuksen matalan kynnyksen palvelut: ei maksua
- Ohjaus, neuvonta, chat-palvelu, virtuaalijumpat

Puheterapia, ravitsemusterapia, jalkojenhoito/jalkaterapia

- Yksilökohtainen terapia/hoito perusterveydenhuollossa    11,60 €/käynti

- Yksilökohtainen terapia/hoito erikoissairaanhoidossa       41,80 €/käynti

Kotisairaanhoidon maksut

Lääkärikäynti: 19,20 €

Sairaanhoitajakäynti: 12,20 €

Kotisairaalahoidon maksut

Lääkärikäynti: 24,00 €

Sairaanhoitajakäynti: 12,20 €

Erikoissairaanhoito

Poliklinikkamaksu: 41,80 € 18 vuotta täyttäneiltä
- Lääkärin hoitopuhelu on maksullinen silloin kun se on verrattavissa vastaanottokäyntiin ja kun se korvaa käynnin poliklinikalla

Käynti asiantuntijahoitajalla: 41,80 €

Päiväkirurgian maksu: 136,90 €

Sarjahoito: 11,60 €
- Enintään 45 hoitokertaa kalenterivuodessa
- Sarjahoidon ensikäynniltä peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen asiakasmaksu 41,80 €

Rintamasotilas-, rintamapalvelu-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaaville henkilöille käynnit ovat maksuttomia.

Yhteispäivystys 24/7 Kymenlaakson keskussairaala

Erikoissairaanhoito:

Lääkärikäynti: 41,80 €

Yleissairaalahoito:

Lääkärikäynti: 20,90 €
- Arkisin ma-pe klo 20 asti

Lääkärikäynti: 41,80 €
- Arkisin ma-pe klo 20-8, la-su

Käynti sairaanhoitajalla: 10 €/käynti

Päivystys yleis- ja akuuttisairaanhoito Pohjois-Kymen sairaala

Lääkärikäynti: 20,90 €
- Arkisin ma-pe klo 20 asti

Lääkärikäynti: 28,70 €
- Arkisin ma-pe klo 20-8, la-su

Käynti sairaanhoitajalla: 10 €/käynti

Suun terveydenhuolto

Hammaslääkärin vastaanotto: 13,30 €

Erikoishammaslääkärin vastaanotto: 19,50 €

Suuhygienistin vastaanotto: 10,30 €

Laitoshoito

Hoitopäivämaksu: 49,60 €

Hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen: 22,80 €

Kuntoutushoito: 17,10 €
- Kehitysvamm. erityishuoltona tai vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutushoito

Pitkäaikainen laitoshoito
- Peritään tulosidonnainen maksu

Lääkärintodistukset

Lääkärin tai hammaslääkärin todistus: 51,50 €
- Maksua ei peritä perusterveydenhuollossa hoitoon liittyvästä todistuksesta (hoidon tai kuntoutuksen tai lääkekorvauksen saamiseksi tai lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi) eikä ns. nuorison terveystodistuksesta

Ajokorttitodistus: 61,80 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

Maksu: 51,50 €
- Kaikki terveydenhuollon varatut vastaanottoajat
- Sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelupaikka

Maksu peritään, jos asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön. Maksua ei peritä, jos peruutus on tehty viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa/palvelun alkamista.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon asiakasmaksuja ja terveydenhuollon pitkäaikaishoidon asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää ne kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Näin voidaan tehdä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumiseen. Lue lisää perusteista: Perusteet asiakasmaksujen alentamisessa ja perimättä jättämisessä 1.1.2022 alkaen (PDF)

Asian selvittämiseksi ota mahdollisimman pian yhteyttä laskussa näkyvään puhelinnumeroon (laskuun liittyvät tiedustelut).

Oikaisuvaatimus asiakasmaksuun

Mikäli olet tyytymätön palvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait laskun. Sinun katsotaan saaneen laskun seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimus toimitetaan kuntayhtymän kirjaamoon:

Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, 48210 Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai 05 22051
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

Kirjaamon yhteystiedot 1.1.2023 alkaen: Kymenlaakson hyvintointialue, kirjaamo, Kotkantie 41, 48210 Kotka.
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kymenhva.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai 05 22051
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • asiakasmaksu, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Liitteissä olevat Kymsoten asiakasmaksut ovat pääosin ennallaan myös Kymenlaakson hyvinvointialueella vuonna 2023. Uudet liitteet tulossa alkuvuonna 2023.