Palveluun pääsy ja odotusajat

Akuuttiin tai kiireelliseen hoitoon pääsee heti asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Akuuttia hoitaa annetaan Kymenlaakson keskussairaalassa ja Ratamokeskuksessa päivystysvastaanotoilla ja lisäksi kiireellistä hoitoa saa Haminan terveysaseman kiirevastaanotolla. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan terveysasemilla.

Terveysasemat

 • Kiireettömät tapaukset hoidetaan terveysasemilla.
 • Arkisin aukioloaikoina terveysasemille on saatava yhteys puhelimitse tai paikan päällä.
 • Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveysasemalla käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
 • Hoitoon on terveysasemalla päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella asiakkaan terveydentilan vaarantumatta.

Kymenlaakson keskussairaalan erikoissairaanhoito

 • Kiireettömässä hoidossa erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä.
 • Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.
 • Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta.
 • Jos tutkimuksissa todetaan, että asiakas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.
 • Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Hoito muualla

 • Jos asiakasta ei pystytä hoitamaan Kymenlaakson alueella määräajassa, potilaalle on järjestettävä mahdollisuus päästä hoitoon muualle joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille.
 • Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja.
 • Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä hoidosta.
 • Jos erikoissairaanhoitoa ei voida järjestää säädetyssä enimmäisajassa Suomessa, potilaan pyynnöstä on annettava ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin kustannuksella hoitoon EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin.

Hoitotakuun valvominen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää tietoa hoitoon pääsystä. Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Kiireettömän hoidon odotusajat

Terveysasemien hoitoon pääsy lääkärin vastaanotolle

Vastaanoton kiireellisyys arvioidaan ajanvarauspalvelussa.

Kotkan terveysasemat (tilanne 3.1.2023):
Kotkansaari: 28 päivää
Karhula: 21 päivää
Länsi-Kotka: 22 päivää

Kouvolan terveysasemat (tilanne 3.1.2023):
Elimäki: terveysasema suljettu
Jaala: 9 päivää
Katajaharju: 30 päivää
Keltakangas: 20 päivää
Valkeala: 20 päivää
Kouvolan terveysasema: 23 päivää

Haminan terveysasema: 20 päivää (tilanne 3.1.2023)

Virolahden terveysasema: 22 päivää (tilanne 3.1.2023)

Miehikkälän terveysasema: 27 päivää (tilanne 3.1.2023)

Terveysasemien hoitoon pääsy hoitajien normaalivastaanotolle

Kotkan terveysasemat (tilanne 3.1.2023):
Kotkansaari: 6 päivää
Karhula: 6 päivää
Länsi-Kotka: 1 päivä

Kouvolan terveysasemat (tilanne 3.1.2023):
Elimäki: terveysasema suljettu
Jaala: 0 päivää
Katajaharju: 6 päivää
Keltakangas: 6 päivää
Valkeala: 1 päivä
Kouvolan terveysasema: 6 päivää

Haminan terveysasema: 0 päivää (tilanne 3.1.2023)

Virolahden terveysasema: 8 päivää (tilanne 3.1.2023)

Miehikkälän terveysasema: 6 päivää (tilanne 3.1.2023)

Odotusajat suun terveydenhuollossa

Tiedoissa kolmas vapaa-aika kalenteripäivissä.

(Kolmas vapaa aika alkaen 7.12.2022)

Hammashoitola Kotkansaari 29 päivää

KOKS G-osa: 19 päivää

Hammashoitola Länsi-Kotka: 7 päivää

Hammashoitola Karhula: 15 päivää

Hammashoitola Kuusankoski: 27 päivää

Hammashoitola Valkeala: 13 päivää

Hammashoitola Keltakangas: 13 päivää

Hammashoitola Eskolanmäki: 37 päivää

Hammashoitola Jaala: 36 päivää

Hammashoitola Miehikkälä: 28 päivää

Hammashoitola Pyhtää: 28 päivää

Hammashoitola Hamina: 19 päivää

Hammashoitola Saviniemi: 24 päivää

Hammashoitola Ratamo: 13 päivää

Hammashoitola Voikkaa: 35 päivää

Odotusajat sosiaalihuollon palveluissa 

Kotihoito (tilanne 30.9.2022)

Kotihoidon palvelun piiriin pääsyn odotusaika vuorokausina:
Hamina 0
Kotka 0
Kouvola 0
Miehikkälä 3-5
Virolahti 3-5

Omaishoito (tilanne 30.9.2022)

Omaishoidon hakemusten käsittelyaika on keskimäärin 29 vuorokautta.

Tehostettu palveluasuminen (tilanne 30.9.2022)

Tehostetun palveluasumisen pääsyn odotusaika vuorokausina. Odotusaika lasketaan asiakkaan saamasta palvelupäätöksestä.

Hamina: 1 päivää
Kotka: 44 päivää
Kouvola: 29 päivää
Miehikkälä: 0 päivää
Virolahti: 22 päivää