Palveluseteli

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009, palvelusetelilaki) tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistää kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntien elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Kuntayhtymä päättää palvelusetelin käyttöönotosta, sen laajuudesta ja arvosta.

Palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa

Päätöksen palvelusetelin saannista tekee hyvinvointialueen viranhaltija. Päätöksen saatuaan asiakas valitsee hyvinvointialueen hyväksymistä palvelusetelituottajista sen palveluntuottajan, jolta palvelun ostaa. Palvelusetelillä toteutettavan palvelun osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas. Palvelusetelillä toteutettavassa palvelussa hyvinvointialue sitoutuu maksamaan enintään palvelusetelin arvon verran palveluntuottajalle. Asiakas maksaa palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen suoraan palveluntuottajalle.

Jokaiseen edellä mainittuun palvelusetelipalveluun on laadittu sääntökirja, jossa asetetaan hyväksymiskriteerit palvelusetelipalveluntuottajille, määritellään palvelusetelillä hankittavan palvelun sisältö ja laatuvaatimukset sekä määritellään osapuolten vastuut ja velvollisuudet.

Ohjeita palvelusetelin käytöstä on lähetetty päätöksen mukana. Palvelusetelin käyttöön liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteys palvelusetelin myöntäjään.  Lisätietoja www.parastapalvelua.fi.

Jos asiakkaana olet tyytymätön palveluun, voit antaa palautteen tai tehdä muistutuksen: Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen tapahtuu sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) kautta, www.parastapalvelua.fi

Palvelusetelituottajalta vaaditaan liitetiedostoja, jotka liitetään sähköiseen hakemukseen PSOP-järjestelmässä. Palveluntuottaja laatii itse osan liitetiedostoista ja osaan täyttää valmiin asiakirjan. Sääntökirjat ja täydennettävät liitetiedosto-asiakirjat löytyvät tältä sivulta.

  • PSOP-järjestelmän Tietosuojaseloste ja Saavutettavuusseloste ovat luettavissa sivustolta www.parastapalvelua.fi.

Asiakkaalle

Yhteystiedot

Palveluntuottajien tekniset ja palveluntuottajaksi hakeutumiseen liittyvät ongelmatilanteet

Sähköposti: psop@kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 483 1811

Palveluun, palvelun sisältöön ja sääntökirjoihin liittyvät kysymykset:

Fysioterapian palveluseteli:
Riitta Lautamies, p. 040 489 8485
Henkilökohtaisen avun palveluseteli:
Kirsi Kiiski, p.  0400 918 415
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli:
Riikka Mauno p. 040 483 1675
Kotihoidon palveluseteli:
Hanna Kuukasjärvi p. 040 488 4096
Asumispalvelujen palvelusetelit: 
Heidi Uitto, p. 040 488 4016
Omaishoidon palveluseteli:
Nina Paavolainen p. 040 483 2737

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Asiakkaan palveluseteliasioihin liittyvissä kysymyksissä tulee aina ottaa yhteys palvelusetelin myöntäjään.