Omavalvontasuunnitelma

Palveluiden omavalvontasuunnitelmissa kuvataan yksiköiden toiminta-ajatukset, arvot ja toimintaperiaatteet. Suunnitelma kertoo toimenpiteet, joilla varmistetaan yksiköiden, henkilökunnan ja palveluiden laadun toteutumisen lainsäädäntö ja oikeusturva huomioiden.  

Omavalvontasuunnitelma on päivittäinen työväline, jonka avulla seurataan, arvioidaan ja kehitetään palvelujen laatua ja turvallisuutta palveluyksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan riskit, niiden tunnistaminen, ehkäiseminen ja korjaaminen riittävän aikaisessa vaiheessa. Suunnitelmassa kerrotaan, miten toimitaan, jos palvelu ei toteudu suunnitelman mukaisesti ja asiakasturvallisuus mahdollisesti vaarantuu. Tavoitteena on, että henkilökunta arvioi omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.  

Omavalvontasuunnitelman laadintaan osallistuu koko palveluyksikön henkilöstö. Vastuu suunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä on palveluyksikön esimiehellä. Palveluyksiköt seuraavat omavalvonnan toteutumista ja päivittävät toiminnassa tapahtuneet muutokset omavalvontasuunnitelmiinsa vähintään vuosittain ja niin, että ne ovat aina ajan tasalla. Vastuuhenkilön tiedot löytyvät omavalvontasuunnitelmasta. 

Omavalvontasuunnitelma tulee olla julkisesti nähtävillä ja saatavissa joko palveluntuottajan verkkosivuilla tai muussa palveluntuottajan osoittamassa paikassa. Omavalvontasuunnitelman lisäksi yksikköön tulee laatia lääkehoitosuunnitelma, mikäli yksikössä toteutetaan lääkehoitoa. Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta.  

Tähän mennessä omavalvontasuunnitelmat ovat olleet luettavissa esimerkiksi yksiköiden ilmoitustauluilla. Nyt omavalvontasuunnitelmat on julkaistu myös tällä verkkosivulla. 

Omavalvonnasta ja omavalvontasuunnitelmasta löytyy tarkemmin tietoa Valviran sekä Finlexin verkkosivuilta:

Omavalvontasuunnitelmamme

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut 

Alkutiimi
Jälkihuolto
Kasvatus- ja perheneuvola
Kotikallio
Kuusankosken perhetukikeskus
Lastensuojelu Hamina
Lasten vastaanottokoti Taimela 
Lyhytaikaishoito Mäntylä: Mutalahdenpuisto 
Nuorten palvelut 
Nuorten vastaanottokoti Kotomäki
Nuortenyhteisö Otsola
Perheiden sosiaalityö
Perheoikeudelliset palvelut
Turvakoti

Aikuisten sosiaalipalvelut 

Aikuissosiaalityö
Maahanmuuttopalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avososiaalityö
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Terveyssosiaalityö
Työelämäpalvelut

Koti-, asumis- ja hoivapalvelut

Asiakas- ja palveluohjaus
Gerontologinen sosiaalityö ja ennaltaehkäisevät palvelut
Omaishoidon tuen yksikkö

Kotihoito 

Digitaalisen palvelutoiminnan keskus
Elimäki 
Hamina
Karhula
Keltakangas
Kotkansaari
Kouvola keskinen 
Kuusankoski
Länsi-Kotka
Miehikkälä ja Virolahti
Valkeala ja Jaala

Kotihoidon tukipalvelut 

Kylpypalvelu
Päivätoiminta
Turvapalvelu

Ikääntyneiden asumispalvelut 

Hamina 
Kellokallion palvelukeskus
Merituuli
Saviniemen hoivakoti

Kotka 
Eskolakoti
Karhuvuorikoti
Kotkansaaren city-koti

Kouvola 
Elimäkikoti
Harjukoti
Kotiharjun palvelukeskus
Lauttarannan kotiutusyksikkö
Marjoniemen palveluasunnot 1 ja 2
Mäkikylän palvelukeskus
Palvelukeskus Mäntylä
Ravimiehentien palveluasunnot
Ruusulan palveluasunnot
Tähteen palveluasunnot
Valkealakoti

Miehikkälä 
Hyvinvointikeskus Kunila

Virolahti 
Villinrannan palvelukeskus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut 

Kotka 
Toukolantien asumisyksikkö

Kouvola 
Salmentöyryn asumisyksikkö
Kuunsillan asumisyksikkö
Vaahteramäen asumisyksikkö

Tuettu asuminen

Vammaisten asumispalvelut 

Hamina 
Reduttikoti

Kotka 
Kaislakoti
Kuusaakoti
Mäntykankaan asumispalvelut
Mäntykankaan palveluasuminen
Nuuttikoti 
Saarihovi
Saarikotka

Kouvola 
Kotikartano
Kumpula
Kuntorinne A
Kuntorinne B
Maununniityn asumisyksikkö 2
Pihlajiston asumisyksikkö
Poutarinne
Ravimiehentien asumisyksikkö 
Takaharju A
Toivola 

Miehikkälä 
Hyvinvointikeskus Kunila, Niittytupa ja Mäkitupa

Kehitysvammaisten palvelut 

Tuulikello