Asiakas- ja potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua ja siihen kuuluvat:

  • Yleinen hoidon turvallisuus sisältäen infektioturvallisuuden
  • Lääkintälaitteiden laiteturvallisuus
  • Lääkehoidon turvallisuus

Asiakkaan näkökulmasta potilasturvallisuus merkitsee sitä, että hän saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan eikä hoidosta aiheudu ylimääräistä haittaa. 

Potilailla ja omaisilla on tärkeä rooli turvallisuuden edistämisessä. Siksi on tärkeää, että hoitoa varten annetaan kaikki tarvittavat taustatiedot ja kerrotaan oireista ja toiveista. Toipumisen kannalta on tärkeää osallistua mahdollisimman paljon hoidon suunnitteluun ja toteutukseen ja kysyä tarvittaessa lisää hoito-ohjeista.

Ilmoitus vaaratilanteesta

Mikäli koet että sinun tai omaisesi hoidossa on tapahtunut vaaratilanne, voit tehdä siitä ilmoituksen alla olevan linkin kautta. Jos havaitset hoidossa vaaratapahtuman, kannattaa ottaa asia puheeksi myös hoidosta vastaavan henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi, jos epäilet, että saamasi lääkkeet eivät ole oikein.

Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä, mutta jos haluat ilmoitukseesi vastauksen, laita mukaan yhteystietosi. Vaaratapahtumailmoitukset menevät asiakas- ja potilasturvallisuus sekä työsuojelupäälliköille käsiteltäväksi.

Haemme ilmoituksista syitä tapahtumille parantaaksemme hoidon laatua ja turvallisuutta. 

Potilaan ja asiakkaan turvallisuuspoikkeamailmoitus

Rekisteröidyn informointi - Potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitus

Katso myös:

Potilaan opas (THL)
Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry
Kansalaisen lääketieto (Fimea)
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus/Asiakkaalle ja potilaille