text.skipToContent text.skipToNavigation

eAsiointi eli sähköinen asiointi

Kymsoten sote-palveluiden eAsiointi, on ajasta ja paikasta riippumaton, tietoturvallinen ja kiireettömien asioiden hoitoon sopiva asiointikanava.   

eAsiointi on mahdollista Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden asukkaille sekä Kymsotessa asioiville Lapinjärven, Loviisan, Porvoon asukkaille.Jos sinulla on voimassa oleva turvakielto väestörekisterissä, ei eAsiointi ole mahdollista. 

Kaikki eAsioinnissa olevat sähköiset palvelut eivät ole koko Kymenlaaksossa vielä käytössä, vaan palveluita lisätään eri toimintoihin sitä mukaan, kun niitä saadaan edistettyä.

Kirjautuminen  

Tietosuojan vuoksi palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista, joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Katso eAsioinnin kirjautumisohje sivun alalaidasta.

eAsioinnin voit ottaa käyttöön lukemalla ja hyväksymällä sähköisen asioinnin sopimukset ja täydentämällä omat yhteystietosi. 

Puolesta-asiointi 

Puolesta-asiointi on mahdollista ajanvarauksessa alle 10-vuotiaan lapsen puolesta tai yli 18-vuotiaan puolesta, jos on puolesta-asiointi oikeus.  

Voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolesta Suomi.fi-palvelussa.

eAsioinnin palvelut 

Yhteystietojen päivittäminen 

Omissa tiedoissa voit tarkistaa ja päivittää matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Päivitetyt yhteystiedot siirtyvät potilastietojärjestelmään, josta ne ovat hoitohenkilökunnan käytettävissä.  

Ajanvaraus 

Voit varata, siirtää ja perua aikoja sekä tarkistaa Kymsotessa voimassa olevat ajanvarauksesi. Ajan peruminen ja siirto on mahdollista, jos Peruuta- ja Siirrä -painikkeet ovat aktiivisena. Kaikki ajat eivät ole vielä vapaasti varattavissa, mm. lääkärin ja suun terveydenhuollon ajat.

Katso sivun alareunasta PDF-tiedostosta palvelut, joihin voit tällä hetkellä varata aikoja.

Lähes kaikista varatuista ajoista saat muistutuksen tekstiviestinä. Huomioithan, ettei tekstiviestimuistutuksen puuttuminen ole peruste jättää maksamatta asetuksella säädettyä maksua, joka peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta. 

Sähköiset lomakkeet ja viestit 

Ota yhteyttä  

Terveysasemaan voit ottaa yhteyttä sinua askarruttavissa asioissa soiton sijasta ja vastaamme sinulle kolmen työpäivän sisällä yhteydenotosta. Yhteydenotto ei ole kuitenkaan tarkoitettu akuuttien asioiden eikä lääkärin ajanvarausasioiden hoitoon.  Kiireellisissä asioissa sinun tulee ottaa yhteyttä terveysaseman puhelinajanvaraukseen tai päivystysapuun. Terveysasemien yhteystiedot löydät täältä.

Erikoissairaanhoidon poliklinikkaan voit ottaa yhteyttä kiireettömissä asioissa, jos sinulla on lähete poliklinikalle tai olet siellä hoidossa. HUOM! Kiireellisissä asioissa tai jos haluat muuttaa tai perua 2 viikon sisällä olevaa aikaa, tulee soittaa ko. yksikköön. Poliklinikoiden yhteystiedot löydät täältä

Yhteyttä voit ottaa myös Erikoishuollon poliklinikkaan tai jos tarvitset mm. keuhkoapuvälineiden lisäosia tai haluat tilata omia potilasasiakirjoja, joita ei Omakanta -palvelusta löydy. Ulkopaikkakuntalaisten tulee tehdä omien asiakirjojen pyynnöt Suomi.fi -viestit palvelun kautta. 

Viestit 

eAsioinnin kautta tehtyihin yhteydenottopyyntöihin saat vastauksen viestillä 2-3 arkipäivän sisällä. Saapunut viesti löytyy eAsioinnista omalta etusivulta tai Viestit-välilehdeltä. Saapuneeseen viestiin voi vastata aina kerran. Jos tämän jälkeen sinulla on tarve ottaa yhteyttä yksikköön, se on tehtävä uudella yhteydenottopyynnöllä. 

Saapuneesta viestistä saat aina muistutuksen joko tekstiviestinä ja/tai sähköpostina. Muistutustavan voit valita itse ”Omat tiedot”-kohdasta klikkaamalla omaa nimeä sivun oikeassa yläkulmassa. Sähköposti tulee osoitteesta no-reply@hyvis.fi ja tekstiviesti numerosta 16150. 

Esitiedot ja muut tiedonkeruulomakkeet 

Esitietoja tarvitaan usein ensikäynnille hoidon suunnittelua varten. Nimetyn esitietolomakkeen täyttöpyynnön saat yleensä ajanvarauskutsun mukana, ajanvarauksen ohjeistuksessa tai suullisesti ammattilaiselta. Esitietolomakkeet löydät "Aloita asiointi" ja valitsemalla esitiedot.  

Etäpalvelut

Etävastaanotto terveyspalveluissa

Etävastaanottopalvelu on terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan kohtaamista videoyhteyden välityksellä. Se soveltuu hyvinvoinnin seurantaan, kontrollikäynteihin ja tilanteisiin, joissa ei tarvita fyysistä tutkimista, hoitoa tai muuta henkilökohtaista läsnäoloa. Etävastaanotto soveltuu hyvin etenkin poikkeusolosuhteisiin, kun lähikontakteja tulee välttää.

Etävastaanotosta sovitaan aina potilaan kanssa ja se on tietoturvallinen asiointikanava. Etävastaanoton käyttö vähentää tarvetta matkustaa vastaanotolle ja silti hoitosuhteesi terveydenhuollon ammattilaiseen jatkuu. Etävastaanotolla korostuu omahoidon tärkeys, jossa terveydenhuollon ammattilainen sinua voi tukea.

Katso lisää ohjeesta etävastaanoton käyttöön sivun alalaidasta (pdf-ohje).

Hakemukset  

Sähköiset hakemukset edellyttävät vahvaa tunnistautumista.

Kuljetuspalveluhakemus (ShL) 
Kuljetuspalveluhakemus(VpL) 
Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset 
Vammaispalveluhakemus 

Tiedon ja tuen tarve, huoli itsestäsi tai läheisestä   

Yhteyttä voit ottaa, jos tarvitset tietoja tai tukea esim. kotona asumiseen tai jos olet huolissasi omasta tai läheisen pärjäämisestä. Yhteydenotto ei edellytä vahvaa tunnistautumista. 

Yhteydenotto, ikääntyneiden palvelut 

Yhteydenotto, Vammaispalvelut 

Yhteydenotto, Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Marevan- ja PSA–potilaiden seuranta 

Forsanten kirjautumislinkki on tarkoitettu Forsanten sähköistä palvelua käyttävien Marevan-potilaiden ja PSA-seurannassa olevien potilaiden käyttöön. Yleisin tapa INR-vastauksen, Marevanin annostusohjeen ja PSA-vastauksen vastaanottamiseen on tekstiviesti.  

Kirjautuminen Forsante-palveluun 

Laboratorio ja näytteenotto 

HUSLABin laboratoriot palvelevat Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Näytteenottoa varten voit asioida missä tahansa Kymenlaakson tai Helsingin ja Uudenmaan alueen näytteenottopaikoissa. Useisiin HUS:n ylläpitämiin laboratorioihin voit varata ajan etukäteen. Ajanvaraus ei vaadi vahvaa tunnistautumista. 

Kymsote chat  

Kymsoten internet-sivuilla palvelee chattirobotti. Se opettelee tehtäväänsä ja osaa vastata yleisiin tiedusteluihin esimerkiksi kyselyyn terveysasemien yhteystiedoista. Myöhemmin otamme käyttöön reaaliaikaisen chatin, jolloin voit saada palvelussa opastusta myös palveluihin hakeutumisessa 

Sähköinen ilmoittautuminen ja sisäänkutsu-järjestelmä 

Kymsoten vastaanotoille ja hammashoitoloihin on tulossa yhtenäiset ilmoittautumispäätteet ja käyttöön otetaan myös sisäänkutsujärjestelmä. Muutoksen tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja sekä parantaa asiakkaan yksityisyyttä ja tietosuojaa.
 
Ilmoittautuminen käy nopeasti näyttämällä Kela-korttia päätteelle. Pääte tulostaa kuittiin vuoronumeron ja opastaa oikeaan odotustilaan. Oman vuoron koittaessa kuulet äänimerkin, näet infonäytöllä vuoronumerosi sekä vastaanottohuoneen numeron, johon sinut kutsutaan. Infonäytöillä voidaan esittää myös erilaisia ajankohtaisia tiedotteita.

Omaolo-oirearviointi 

Omaolo.fi -palvelussa voit arvioida yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa. Vastauksen perusteella saat toimintasuosituksen ja hoito-ohjeet.

Alueellinen hoitoonohjaus Omaolosta otettiin Kymsotessa käyttöön 27.4.2020. Käyttöönotetut oirearviot ovat: alaselkäkipu tai -vamma, koronavirustaudin oirearvio, seksitautiepäily, virtsatietulehdus.

OmaKanta 

Omakannasta voit katsoa omat sähköiset reseptit, hoitoosi liittyvät kirjaukset ja laboratoriovastaukset sekä alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot. Omakannassa voit pyytää reseptin uusimista, tallentaa oman hoito- ja elinluovutustahdon, antaa suostumuksen tai kieltää omien tietojen luovuttamiseen.  

Antamalla hoitavalle lääkärille luvan tietojen katseluun, hänellä on käytettävissään hoitoosi liittyvät kirjaukset ja reseptitietosi, olitpa hoidossa missä päin Suomea tahansa. Jos huomaat virheellistä tietoa hoitoosi liittyvissä kirjauksissa, pyydä siihen oikaisua hoitavasta yksiköstä.  

Omakanta.fi -palveluun pääset kirjautumaan eAsioinnissa omalta välilehdeltä tai kirjautumalla kanta.fi/omakanta

Terveyskylä.fi 

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Palvelu tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii 32 virtuaalitaloa eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.  
 
Kymsotella ei toistaiseksi ole palvelussa alueellisia hoitopolkuja.