text.skipToContent text.skipToNavigation

Yleistiedoksiannot

Tällä sivulla julkaistaan Kymsoten yleistiedoksiannot.

______________________________________________

Asianosainen; Jämsä Jutta

Päätös: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymenlaakson psykiatrinen sairaala, päätöspäivä 6.8.2020, päätösnumero 209/2020

Päätös on saatavissa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala
Sairaalankuja 3 d
45750 Sairaalamäki

Tämä ilmoitus on julkaistu Kymsoten verkkosivuilla 10.9.2020 ja se pidetään nähtävillä 12.10.2020 saakka.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kymsoten verkkosivuilla.