Yleistiedoksiannot

Tällä sivulla julkaistaan Kymsoten yleistiedoksiannot.

______________________________________________

Asianosainen; Kunkel Tanja 

Päätös: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymenlaakson psykiatrinen sairaala, päätöspäivä 16.3.2021, päätösnumero 64/2021

Päätös on saatavissa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala
Sairaalankuja 3 d
45750 Sairaalamäki

Tämä ilmoitus on julkaistu Kymsoten verkkosivuilla 8.4.2021 ja se pidetään nähtävillä 9.5.2021 saakka.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kymsoten verkkosivuilla.

_________________________________________