Yleistiedoksiannot

Tällä sivulla julkaistaan Kymsoten yleistiedoksiannot.

Yleis­tie­dok­sian­toa käy­te­tään, kun sen vas­taa­not­ta­jan olin­pai­kas­ta ei ole tie­toa tai tie­dok­sian­toa ei ole saa­tu muul­la ta­voin toi­mi­tet­tua. 

Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka ilmoitus pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi oltava päivämäärä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Julkaistut yleistiedoksiannot näkyvät tällä sivulla määräajan.

______________________________________________

Asianosainen: Hiltunen Jari

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ilmoittaa, että asianosaista koskeva kuntayhtymän 28.7.2022 tekemä päätös, jota ei ole muulla tavoin saatu annettua tiedoksi, on saatavissa kuntayhtymästä.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kotkantie 41, 48210 Kotka
Vaihde 05 220 51
Kirjaamo(at)kymsote.fi

Tämä ilmoitus on julkaistu Kymsoten verkkosivuilla 23.8.2022 ja se pidetään nähtävillä 27.9.2022 saakka.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kymsoten verkkosivuilla.

______________________________________________

Asianosainen: Kujala Juha-Pekka

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ilmoittaa, että asianosaista koskeva kuntayhtymän 1.8.2022 tekemä päätös, jota ei ole muulla tavoin saatu annettua tiedoksi, on saatavissa kuntayhtymästä.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kotkantie 41, 48210 Kotka
Vaihde 05 220 51
Kirjaamo(at)kymsote.fi

Tämä ilmoitus on julkaistu Kymsoten verkkosivuilla 22.8.2022 ja se pidetään nähtävillä 26.9.2022 saakka.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kymsoten verkkosivuilla.

______________________________________________