Yleistiedoksiannot

Tällä sivulla julkaistaan Kymsoten yleistiedoksiannot.

______________________________________________

Asianosainen; Jämsä Jutta

Päätös: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymenlaakson psykiatrinen sairaala, päätöspäivä 23.12.2020, päätösnumero 333/2020

Päätös on saatavissa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala

Sairaalankuja 3 d

45750 Sairaalamäki

Tämä ilmoitus on julkaistu Kymsoten verkkosivuilla 22.1.2021 ja se pidetään nähtävillä 28.2.2021 saakka.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kymsoten verkkosivuilla.