Yleistiedoksiannot

Tällä sivulla julkaistaan Kymsoten yleistiedoksiannot.

______________________________________________

Asianosainen; Kunkel Tanja

Päätös: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymenlaakson psykiatrinen sairaala, päätöspäivä 6.9.2021, päätösnumero 209/2021

Päätös on saatavissa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala
Sairaalankuja 3 d
45750 Sairaalamäki

Tämä ilmoitus on julkaistu Kymsoten verkkosivuilla 20.9.2021 ja se pidetään nähtävillä 29.10.2021 saakka.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kymsoten verkkosivuilla.