Valinnanvapaus

Asiakas voi yhdessä hoitavan lääkärin kanssa valita, mihin erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkaan lähete ohjataan. Valintamahdollisuus koskee julkisia sairaaloita, ei yksityissektoria.

Jotkut erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään yli sairaanhoitopiirien rajojen yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden pohjalta. Kymenlaaksolaisten erityisvastuualue on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue. Tähän kuuluvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY).