text.skipToContent text.skipToNavigation

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä Kymsoten terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä tämän sivun alalaidassa olevasta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -tiedostosta (pdf).

Avopalvelujen maksut

Terveyskeskusmaksut

Lääkärin vastaanotto: 20,60 €
- Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa
- Lääkärin hoitopuhelu on maksullinen silloin kun se on verrattavissa vastaanottokäyntiin ja kun se korvaa käynnin terveyskeskuksessa

Hoitajan vastaanotto: 10,00 €
- Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa
- Terveysaseman vastaanotto

Muu avosairaanhoidon palvelu: 11,40 €
- Yksilöllinen sairauden hoitoon liittyvä palvelu (esim. ravitsemusterapia)
- Puheterapia on maksuton

Sarjahoito: 11,40 €
- Enintään 45 hoitokertaa kalenterivuodessa

Rintamasotilas-, rintamapalvelu-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaavillea henkilöille sekä alle 18-vuotiaille avosairaanhoidon käynnit ovat maksuttomia.

Fysioterapian ja kuntoutuksen maksut

Yksilökohtainen fysio- tai toimintaterapia: 11,40 €

Kuntoutuksen suoravastaanotto: 11,40 €
- Yli 15 v. TULE-asiakkaille

Fysioterapian ryhmäjakso: 35,00 €
- 10 krt jakso tai 3,50 € kerta

Fysioterapian ryhmäjakso: 23,00 €
- 5 krt jakso tai 4,60 € kerta

Fysioterapian ryhmäjakso: 23,00 €
- 10 krt  jakso (Senioriryhmät, kotihoidon asiakkaat, ikääntyneet kuntalaiset)

Monialainen kotikuntoutus: 11,40 €
- Ensimmäinen käynti maksuton. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille maksuton.

Tehostettu kotikuntoutus: 22,80 € / viikko

Kotikuntoutuksen matalan kynnyksen palvelut: ei maksua
- Ohjaus, neuvonta, chat-palvelu, virtuaalijumpat

Kotisairaanhoidon maksut

Lääkärikäynti: 19,10 €

Sairaanhoitajakäynti: 15,70 €
- Terveysaseman vastaanotto

Erikoissairaanhoito

Poliklinikkamaksu: 41,20 €
- Lääkärin hoitopuhelu on maksullinen silloin kun se on verrattavissa vastaanottokäyntiin ja kun se korvaa käynnin poliklinikalla

Käynti asiantuntijahoitajalla: 41,20 €

Päiväkirurgian maksu: 135,10 €

Sarjahoito: 11,40 €
- Enintään 45 hoitokertaa kalenterivuodessa

Rintamasotilas-, rintamapalvelu-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaaville henkilöille käynnit ovat maksuttomia.

Yhteispäivystys 24/7 Kymenlaakson keskussairaala

Erikoissairaanhoito:

Lääkärikäynti: 41,20 €

Käynti asiantuntijahoitajalla: 41,20 €

Yleissairaalahoito:

Lääkärikäynti: 20,60 €
- Arkisin ma-pe klo 20 asti

Lääkärikäynti: 41,20 €
- Arkisin ma-pe klo 20-8, la-su

Käynti sairaanhoitajalla: 10,00 €

Päivystys yleis- ja akuuttisairaanhoito Pohjois-Kymen sairaala

Lääkärikäynti: 20,60 €
- Arkisin ma-pe klo 20 asti

Lääkärikäynti: 28,30 €
- Arkisin ma-pe klo 20-8, la-su

Käynti sairaanhoitajalla: 10,00 €

Suun terveydenhuolto

Hammaslääkärin vastaanotto: 13,10 €

Erikoishammaslääkärin vastaanotto: 19,20 €

Suuhygienistin vastaanotto: 10,20 €

Laitoshoito

Hoitopäivämaksu: 48,90 €

Hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen: 22,50 €

Kuntoutushoito: 16,90 €
- Kehitysvamm. erityishuoltona tai vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutushoito

Pitkäaikainen laitoshoito
- Peritään tulosidonnainen maksu

Lääkärintodistukset

Lääkärin tai hammaslääkärin todistus: 50,80 €
- Maksua ei peritä perusterveydenhuollossa hoitoon liittyvästä todistuksesta eikä ns. nuorison terveystodistuksesta

Ajokorttitodistus: 61,00 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

Maksu: 50,80 €
- Terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika
- Mielenterveyskeskuksen käyntiaika
- Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoaika
- Erikoissairaanhoidon avohoidon vastaanottoaika (myös päiväkirurgia)

Oikaisuvaatimus asiakasmaksuun

Mikäli olet tyytymätön Kymsoten palvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus toimitetaan kuntayhtymän kirjaamoon:

Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, 48210 Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai 05 22051
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • asiakasmaksu, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.