text.skipToContent text.skipToNavigation

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä Kymsoten terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä sivun alalaidassa olevasta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -tiedostosta (pdf).

Kotihoidon palvelut

Säännöllinen kotihoito
- Perittävä maksu määrätyy tulojen, palvelun määrän ja perhekoon mukaan. Kuukausimaksutaulukko on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 3.

Tilapäinen kotihoito: 12,00 € / vrk
- Arviointijakson tilapäinen maksu 1 x vrk
- Tilapäinen maksu max. 2 x vrk

Kotihoidon tukipalvelut
- Maksutaulukko on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 4.

Ikääntyneiden palveluasumisen asiakasmaksut

Palvelutarpeen mukainen hoito ja hoiva
- Perittävä maksu määrätyy tulojen, palvelun määrän ja perhekoon mukaan. Kuukausimaksutaulukko on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 8.

Palveluasumisen tukipalvelut
- Maksutaulukko kuntayhtymän omissa asumispalveluyksiköissä on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 9.

Kotihoidon tukipalvelujen maksut
- Maksutaulukko on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 4.

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut

Palvelutarpeen mukainen hoito ja hoiva
- Perittävä maksu määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella.

Ateriamaksu: 14,30 € / pv
- Kuntayhtymän omissa palveluyksiköissä.

Muut palvelut -tarvikepaketti: 25,00 € / kk
- Kuntayhtymän omissa palveluyksiköissä. Sisältää asiakkaan käyttämiä päivittäistarvikkeita.

Lyhytaikaishoidon maksu - ikääntyneet: 30,60 € / pv
- Sis. ateriat, asumisen ja hoivan

Lyhytaikaishoidon maksu - intervalli ja kriisipaikat: 11,40 € / pv
- Sis. asumisen ja hoivan

Perhehoito

Pitkäaikainen perhehoito
- Asiakasmaksuna peritään enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista

Lyhytaikainen perhehoito: 39,50 € / pv

Lyhytaikainen perhehoito -osavuorokautinen: 19,80 € / pv

Omaishoitajan vapaan ajan maksu

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajan maksu: 11,40 € / vrk

Oikaisuvaatimus asiakasmaksuun

Mikäli olet tyytymätön Kymsoten palvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus toimitetaan kuntayhtymän kirjaamoon:

Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, 48210 Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai 05 22051
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • asiakasmaksu, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.