Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä Kymsoten sosiaalihuollon asiakasmaksuista.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä sivun alalaidassa olevasta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -tiedostosta (pdf).

Kotihoidon palvelut

Säännöllinen kotihoito
- Perittävä maksu määräytyy tulojen, palvelun määrän ja perhekoon mukaan. Kuukausimaksutaulukko on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 3.

Tilapäinen kotihoito: 12,00 € / vrk
- Arviointijakson tilapäinen maksu 1 x vrk
- Tilapäinen maksu max. 2 x vrk

Kotihoidon tukipalvelut
- Maksutaulukko on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 4.

Ikääntyneiden palveluasumisen asiakasmaksut

Palvelutarpeen mukainen hoito ja hoiva
- Perittävä maksu määräytyy tulojen, palvelun määrän ja perhekoon mukaan. Kuukausimaksutaulukko on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 9.

Palveluasumisen tukipalvelut
- Maksutaulukko kuntayhtymän omissa asumispalveluyksiköissä on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 10.

Kotihoidon tukipalvelujen maksut
- Maksutaulukko on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 4.

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut

Palvelutarpeen mukainen hoito ja hoiva
- Perittävä maksu määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella.

Ateriamaksu: 14,85 € / pv ja 452 € / kk
- Kuntayhtymän omissa palveluyksiköissä.

Muut palvelut -tarvikepaketti: 25,00 € / kk
- Kuntayhtymän omissa palveluyksiköissä. Sisältää asiakkaan käyttämiä päivittäistarvikkeita.

Lyhytaikaishoidon maksu - ikääntyneet: 31,00 € / pv
- Sis. ateriat, asumisen ja hoivan

Lyhytaikaishoidon maksu - intervalli ja kriisipaikat: 11,40 € / pv
- Sis. asumisen ja hoivan

Perhehoito

Pitkäaikainen perhehoito
- Asiakasmaksuna peritään enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista

Lyhytaikainen perhehoito: 39,50 € / pv

Lyhytaikainen perhehoito -osavuorokautinen: 19,80 € / pv

Omaishoitajan vapaan ajan maksu

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajan maksu: 11,40 € / vrk

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon asiakasmaksuja ja terveydenhuollon pitkäaikaishoidon asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää ne kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Näin voidaan tehdä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumiseen. 

Asian selvittämiseksi ota mahdollisimman pian yhteyttä maksupäätöksessä olevaan puhelinnumeroon (päätöksentekijä). Lisätietoja saat tarvittaessa myös laskussa näkyvästä puhelinnumerosta (laskuun liittyvät tiedustelut).

Oikaisuvaatimus asiakasmaksuun

Mikäli olet tyytymätön Kymsoten palvelusta perittävän asiakasmaksun päätökseen, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen muutoksenhakuajan kuluessa. Oikaisuvaatimus toimitetaan kuntayhtymän kirjaamoon:

Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, 48210 Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai 05 22051
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • asiakasmaksu, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.