Puolesta asiointi

Puolesta-asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön puolesta. Puolesta-asiointiin oikeuttaa huoltajuus, valtakirja tai edunvalvontapäätös.

Toisen henkilön puolesta voivat asioida:

  • täysi-ikäiset lapset tai muut lähiomaiset, jotka ovat valtuutettuja asioimaan valtakirjalla esimerkiksi ikääntyneen vanhemman puolesta
  • edunvalvojat
  • alaikäisen lapsen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsen puolesta, jos kypsäksi arvioitu alaikäinen ei ole puolesta asiointia kieltänyt.

Puolesta asioinnin valtakirjan voi antaa valtakunnallisesti Suomi.fi -palvelussa, jossa se on hyödynnettävissä esimerkiksi apteekkiasioinnissa, terveydenhuollon omakannassa ja Kymsoten sähköisissä palveluissa. Kymsotessa on voimassa oleva valtakirja esitettävä, jos valtuuttajan puolesta asioi. Valtakirjasta tarkastetaan valtuutuksen sisältö ja laajuus.

Keväästä 2021 alkaen Kanta- palveluiden Omakannassa on mahdollista asioida täysi-ikäisen henkilön puolesta sähköisellä asiointivaltuudella. Kansalainen näkee Omakannassa sosiaalihuollon asiakastietoja vuodesta 2023 alkaen. Samana vuonna toteutetaan sekä huoltajuuteen että sähköiseen valtuutukseen perustuva puolesta-asiointi Omakannassa.

Puolesta asiointi Kymsotessa

Tältä sivulta löytyy mallipohjat Kymsoten valtakirjapohjista, jos haluatte hyödyntää niitä Kymsotessa asiointiin. Valtakirjan voit laatia myös vapaamuotoisesti kirjallisena, kunhan se sisältää vaadittavat tiedot. Tarvittaessa voit pyytää valtakirjapohjaa myös Kymsoten asiointipisteistä tai Kymsoten kirjaamosta.

Kymsotella on rekisterinpitäjänä ja tietojen luovuttajana vastuussa siitä, että tiedon luovuttaminen tai kertominen tapahtuvat lainmukaisesti, tietosuojan ja salassapidon vaatimukset huomioiden. Kymsotella on velvollisuus varmistaa tietoja pyytävän valtuutetun henkilöllisyys. Lisäksi Kymsotella on viranomaisena hallintolain (434/2003) 12 §:n nojalla viime kädessä velvollisuus arvioida valtuutuksen luotettavuus esimerkiksi tiedustelemalla tätä valtuuttajalta.

Mikäli haluat antaa toiselle henkilölle valtakirjan puolesta asiointiin, toimi näin:

Tulosta, täytä ja allekirjoita alla oleva “Valtakirja puolesta asiointiin” –lomake, joko sosiaalihuollon ja/tai terveydenhuollon osalta ja palauta se palvelusi yhteyshenkilölle asiakastapaamisen tai käynnin yhteydessä tai voit lähettää sen Kymsoten kirjaamoon, Kotkantie 41 48210 Kotka tai sähköisesti käyttämällä Kymsoten turvapostipalvelua (asiakasohje). Valtakirjan antajaan olemme tarvittaessa yhteydessä, jos asiakirjan palauttaa joku muu kuin valtuuttaja itse, jotta valtakirjan oikeellisuus voidaan varmistaa.

Valtakirja tallennetaan Kymsoten asiakas- tai potilastietojärjestelmään. Kun haluat päättää valtakirjan voimassaolon, tulosta alla oleva ”Puolesta asioinnin valtakirjan peruutus”-lomake ja täytä se. Peruutuslomakkeen voi palauttaa postitse tai henkilökohtaisesti Kymsoten toimipisteeseen. Myös peruutuslomake tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmään.

Mikäli sinut on valtuutettu asioimaan henkilön puolesta Kymsotessa, huomioi seuraavat asiat:

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi aina asioidessasi meidän toimipisteessä.

  • Jos asioit puhelimitse, tunnistaminen tehdään soittamalla takaisin valtakirjassa annettuun valtuutetun numeroon.
  • Varaudu kertomaan jokaisen puhelun yhteydessä nimesi, henkilötunnuksesi ja yhteystietosi.

Jos asiakas antaa toiselle henkilölle valtuutuksen koskien asiakas- tai potilastietoja, valtuutettu täyttää erikseen ”Potilasasiakirjojen kopiopyyntö” tai Asiakasiakirjojen kopiopyyntö-lomakkeen, minkä jälkeen tietopyyntö etenee normaalin prosessin mukaisesti. Pääsääntöisesti tietopyyntö lähetetään Kymsoten kirjaamoon, jossa se kirjataan Kymsoten asianhallintajärjestelmään. Kirjaamosta tietopyyntö etenee organisaation käsittelijöille, jotka lähettävät sovitusti pyydetyt tiedot pyynnön tekijälle. Muut tietojen luovutustavat esim. katsominen suoraan näytöltä, tulee sopia erikseen kyseisen palvelun kanssa.

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto: Holhous ja edunvalvonta

Suomi.fi: Valtuudet