Puolesta asiointi

Puolesta asiointi Kymsotessa

Suosittelemme kirjaamaan puolesta asioinnin ensi sijassa Suomi.fi -palvelussa, jossa se on hyödynnettävissä esimerkiksi apteekkiasioinnissa tai terveydenhuollon omakannassa. Ohessa on myös malli valtakirjapohjasta, jos haluatte hyödyntää sitä Kymsotessa asiointiin. Valtakirjan voit laatia myös vapaamuotoisesti kirjallisena, kunhan se sisältää vaadittavat tiedot. Tarvittaessa voit pyytää valtakirjapohjaa myös palvelustasi tai Kymsoten kirjaamosta.

Kymsotella on rekisterinpitäjänä ja tietojen luovuttajana vastuussa siitä, että tiedon luovuttaminen tai kertominen tapahtuvat lainmukaisesti, tietosuojan ja salassapidon vaatimukset huomioiden. Kymsotella on velvollisuus varmistaa tietoja pyytävän valtuutetun henkilöllisyys. Lisäksi Kymsotella on viranomaisena hallintolain (434/2003) 12 §:n nojalla viime kädessä velvollisuus arvioida valtuutuksen luotettavuus esimerkiksi tiedustelemalla tätä valtuuttajalta.

Mikäli haluat antaa toiselle henkilölle valtakirjan puolesta asiointiin, toimi näin:

  1. Tulosta, täytä ja allekirjoita alla oleva “Valtakirja puolesta asiointiin” –lomake, joko sosiaalihuollon ja/tai terveydenhuollon osalta ja tuo se Kymsoten toimipisteeseen.
  2. Kymsoten toimipisteessä henkilöllisyytesi tarkastetaan. Valtakirjan saajan eli valtuutetun henkilön ei tarvitse olla läsnä valtakirjan teon yhteydessä, vaan hänen henkilöllisyytensä tarkastetaan aina asioinnin yhteydessä.
  3. Mikäli et pysty toimittamaan valtakirjaa henkilökohtaisesti, myös valtakirjassa valtuutettu henkilö voi palauttaa valtakirjan puolestasi. Tällöin valtakirjalle tarvitaan kaksi täysi-ikäistä todistajaa, jotka varmentavat valtakirjan oikeaksi allekirjoituksellaan. Valtuutetun henkilön henkilöllisyys tarkastetaan valtakirjan palautuksen yhteydessä.

Valtakirja tallennetaan Kymsoten asiakas- tai potilastietojärjestelmään. Kun haluat päättää valtakirjan voimassaolon, tulosta alla oleva ”Puolesta asioinnin valtakirjan peruutus”-lomake ja täytä se. Peruutuslomakkeen voi palauttaa postitse tai henkilökohtaisesti Kymsoten toimipisteeseen. Myös peruutuslomake tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmään.

Mikäli sinut on valtuutettu asioimaan henkilön puolesta Kymsotessa, huomioi seuraavat asiat:

  • Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi aina asioidessasi meidän toimipisteessä.
  • Jos asioit puhelimitse, tunnistaminen tehdään soittamalla takaisin valtakirjassa annettuun valtuutetun numeroon. Varaudu kertomaan jokaisen puhelun yhteydessä nimesi, henkilötunnuksesi ja yhteystietosi.

Jos asiakas antaa toiselle henkilölle valtuutuksen koskien asiakas- tai potilastietoja, valtuutettu täyttää erikseen ”Potilasasiakirjojen kopiopyyntö” tai Asiakasiakirjojen kopiopyyntö-lomakkeen, minkä jälkeen tietopyyntö etenee normaalin prosessin mukaisesti. Pääsääntöisesti tietopyyntö lähetetään Kymsoten kirjaamoon, jossa se kirjataan Kymsoten asianhallintajärjestelmään. Kirjaamosta tietopyyntö etenee organisaation käsittelijöille, jotka lähettävät sovitusti pyydetyt tiedot pyynnön tekijälle. Muut tietojen luovutustavat esim. katsominen suoraan näytöltä, tulee sopia erikseen kyseisen palvelun kanssa.

Keväästä 2021 alkaen Kanta- palveluiden Omakannassa on mahdollista asioida täysi-ikäisen henkilön puolesta sähköisellä asiointivaltuudella.