Potilasohjeet

Kymsoten potilasohjeet yhdenmukaistetaan keväällä 2019, ja toistaiseksi potilaisohjeita voi hakea carea.fi-sivustolta. Noudata aina ensisijaisesti hoitohenkilökunnalta saamaasi ohjeistusta.

Potilasohjeet www.carea.fi-sivustolla.