text.skipToContent text.skipToNavigation

Poisnukkuneen läheiselle

Vainajan hyvästely

Vainajan voi käydä hyvästelemässä arkisin klo 7-15.15 soittamalla vainajapalveluihin ja varaamalla ajan.

Vainajan tavarat ja arvoesineet saa kuolinpaikasta riippuen joko osastolta tai päivystyspoliklinikalta. Hoitolasku lähetetään kotiosoitteeseen.

Ruumiinavaus

Jos vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, se tehdään HUS:in patologian laboratorio Meilahden yksikössä. Lääketieteellistä ruumiinavausta varten tarvitaan lupa lähiomaiselta. Avaukseen ja siirtokuljetuksiin tulee varata aikaa noin kaksi viikkoa. Hautauslupa ja kuolinsyyn selvitys annetaan potilasta hoitaneelta osastolta. Vainajan voi käydä hyvästelemässä ennen ruumiinavaukseen lähettämistä.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen määrää poliisiviranomainen eikä siihen tarvita omaisten suostumusta.  Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään THL:ssä. Oikeuslääketieteellisten avausten kuolinsyytiedusteluihin vastaa paikkakunnan poliisi. Poliisi toimittaa kuolintodistuksesta jäljennöksen ja lausunnon kuolemansyystä ja -luokasta vainajan omaiselle tai muulle läheiselle henkilölle niiden valmistuttua.

Oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta odottavaa vainajaa voidaan näyttää omaisille vain tapausta tutkivan poliisin kirjallisella luvalla. Avauksen jälkeen vainajan näyttämiselle ei ole estettä.

Kuolintodistukset

Kuolintietojen ilmoittamislomakkeita ovat kuolintodistuslomake, hautauslupalomake ja lomake kuolemasta väestötietojärjestelmään tehtävää ilmoitusta varten.

Yleensä hoitanut lääkäri antaa kuolintodistuksen ja hautausluvan sekä tekee ilmoituksen väestötietojärjestelmään. Ilmoitus menee virkateitse edelleen Kansaneläkelaitokseen, tilastokeskukseen, verotoimistoon, henkikirjoittajalle ja sotilaspiiriin. Kuolintodistus postitetaan kotikunnan lääninhallitukselle.

Eläkelaitoksille menee tieto vain silloin, jos väestörekisterissä on merkintä eläkelaitoksesta.

Hautauslupa annetaan sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta. Kyseinen lupa esitetään hautaustoimistossa ja kirkkoherranvirastossa.

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijän puoleen voi kääntyä vainajan asioiden hoitoa koskevissa kysymyksissä. Sosiaalityöntekijä voi auttaa myös henkilökohtaiseen suruun liittyvissä asioissa.

Sairaalapastori

Kuolemaan liittyvissä henkilökohtaisissa asioissa voi kääntyä sairaalapastorin puoleen. Vainajaa noudettaessa voi sairaalapastori pitää saattohartauden omaisten niin haluttaessa. Hartaus on sovittava etukäteen sairaalapastorin kanssa.

Yhteystiedot