text.skipToContent text.skipToNavigation

Palveluun pääsy ja odotusajat

Akuuttiin tai kiireelliseen hoitoon pääsee heti asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Akuuttia hoitaa annetaan Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa päivystysvastaanotoilla ja lisäksi kiireellistä hoitoa saa Haminan terveysaseman kiirevastaanotolla. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan terveysasemilla.

Terveysasemat

 • Kiireettömät tapaukset hoidetaan terveysasemilla.
 • Arkisin aukioloaikoina terveysasemille on saatava yhteys puhelimitse tai paikan päällä.
 • Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveysasemalla käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
 • Hoitoon on terveysasemalla päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella asiakkaan terveydentilan vaarantumatta.

Kymenlaakson keskussairaalan erikoissairaanhoito

 • Kiireettömässä hoidossa erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä.
 • Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.
 • Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta.
 • Jos tutkimuksissa todetaan, että asiakas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.
 • Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Hoito muualla

 • Jos asiakasta ei pystytä hoitamaan Kymsoten alueella määräajassa, potilaalle on järjestettävä mahdollisuus päästä hoitoon muualle joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille.
 • Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja.
 • Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä hoidosta.
 • Jos erikoissairaanhoitoa ei voida järjestää säädetyssä enimmäisajassa Suomessa, potilaan pyynnöstä on annettava ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin kustannuksella hoitoon EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin.

Hoitotakuun valvominen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää tietoa hoitoon pääsystä. Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Kiireettömän hoidon odotusajat www.carea.fi-sivustolla