Palveluun pääsy ja odotusajat

Akuuttiin tai kiireelliseen hoitoon pääsee heti asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Akuuttia hoitaa annetaan Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa päivystysvastaanotoilla ja lisäksi kiireellistä hoitoa saa Haminan terveysaseman kiirevastaanotolla. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan terveysasemilla.

Terveysasemat

 • Kiireettömät tapaukset hoidetaan terveysasemilla.
 • Arkisin aukioloaikoina terveysasemille on saatava yhteys puhelimitse tai paikan päällä.
 • Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveysasemalla käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
 • Hoitoon on terveysasemalla päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella asiakkaan terveydentilan vaarantumatta.

Kymenlaakson keskussairaalan erikoissairaanhoito

 • Kiireettömässä hoidossa erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä.
 • Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.
 • Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta.
 • Jos tutkimuksissa todetaan, että asiakas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.
 • Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Hoito muualla

 • Jos asiakasta ei pystytä hoitamaan Kymsoten alueella määräajassa, potilaalle on järjestettävä mahdollisuus päästä hoitoon muualle joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille.
 • Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja.
 • Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä hoidosta.
 • Jos erikoissairaanhoitoa ei voida järjestää säädetyssä enimmäisajassa Suomessa, potilaan pyynnöstä on annettava ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin kustannuksella hoitoon EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin.

Hoitotakuun valvominen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää tietoa hoitoon pääsystä. Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Kiireettömän hoidon odotusajat

Terveysasemien hoitoon pääsy lääkärin vastaanotolle

Vastaanoton kiireellisyys arvioidaan ajanvarauspalvelussa.

Kotkan terveysasemat (tilanne 2.11.2021):
Kotkansaari (2 viikkoa)
Karhula (5 viikkoa)
Länsi-Kotka (vain kiireaikoja)

Kouvolan terveysasemat (tilanne 2.11.2021):
Elimäki (ei ole aikoja)
Jaala (3 viikkoa)
Katajaharju (4,5 viikkoa)
Keltakangas (4,5 viikkoa)
Valkeala (3 viikkoa)
Kouvolan terveysasema (2,5 viikkoa)

Haminan terveysasema (4 viikkoa) (tilanne 2.11.2021)

Virolahden terveysasema (1,5 viikkoa) (tilanne 2.11.2021)

Miehikkälän terveysasema (1 viikko) (tilanne 2.11.2021)

Terveysasemien hoitoon pääsy hoitajien normaalivastaanotolle

Kotkan terveysasemat (tilanne 2.11.2021):
Kotkansaari (vain kiireaikoja)
Karhula (vain kiireaikoja)
Länsi-Kotka (vain kiireaikoja)

Kouvolan terveysasemat (tilanne 2.11.2021):
Elimäki (2 viikkoa)
Jaala (2 päivää)
Katajaharju (2 viikkoa)
Keltakangas (1,5 viikkoa)
Valkeala (2 viikkoa)
Kouvolan terveysasema (1 viikko)

Haminan terveysasema (vain kiireaikoja) (tilanne 2.11.2021)

Virolahden terveysasema (1,5 viikkoa) (tilanne 2.11.2021)

Miehikkälän terveysasema (1 viikko) (tilanne 2.11.2021)

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy ja odotusajat

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn ja odotusaikojen ajantasainen tilanne päivitetään Kymsoten raportointi-sivulle. Kuukausiraportti löytyy sivun alalaidasta.