text.skipToContent text.skipToNavigation

Palveluseteli

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009, palvelusetelilaki) tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistää kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntien elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Kuntayhtymä päättää palvelusetelin käyttöönotosta, sen laajuudesta ja arvosta.

Päätöksen palvelusetelin saannista tekee kuntayhtymän viranhaltija. Päätöksen saatuaan asiakas valitsee kuntayhtymän hyväksymistä palvelusetelituottajista sen palveluntuottajan, jolta palvelun ostaa. Palvelusetelillä toteutettavan palvelun osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas. Palvelusetelillä toteutettavassa palvelussa kuntayhtymä sitoutuu maksamaan enintään palvelusetelin arvon verran palveluntuottajalle. Asiakas maksaa palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen suoraan palveluntuottajalle.

Palveluseteli on käytössä

  • fysioterapian (Kouvola)
  • henkilökohtaisen avun (Kouvola, Kotka, Hamina)
  • lapsiperheiden kotipalvelun (Kouvola, Kotka)
  • kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) ja kotipalvelun
  • ikääntyneiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen sekä
  • omaishoidon palveluissa

Jokaiseen edellä mainittuun palvelusetelipalveluun on laadittu sääntökirja, jossa asetetaan hyväksymiskriteerit palvelusetelipalveluntuottajille, määritellään palvelusetelillä hankittavan palvelun sisältö ja laatuvaatimukset sekä määritellään osapuolten vastuut ja velvollisuudet.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen tapahtuu sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) kautta, www.parastapalvelua.fi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttöä tullaan laajentamaan kuntayhtymässä vaiheittain vuodesta 2019 alkaen.

Yhteystiedot

Palveluntuottajien tekniset ja palveluntuottajaksi hakeutumiseen liittyvät ongelmatilanteet

Sähköposti: psop@kymsote.fi
Puhelinnumero: 020 615 4811

Palveluun, palvelun sisältöön ja sääntökirjoihin liittyvät kysymykset:

Fysioterapian palveluseteli:
Riitta Lautamies, p. 040 489 8485
Henkilökohtaisen avun palveluseteli:
Varpu Kovero p. 040 513 7904
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli:
Riikka Mauno p. 020 615 4675
Kotihoidon palveluseteli:
Tiina Köninki p. 020 615 8243
Asumispalvelujen palvelusetelit:
Milla Räsänen, p. 040 572 8571

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Asiakkaan palveluseteliasioihin liittyvissä kysymyksissä tulee aina ottaa yhteys palvelusetelin myöntäjään.