text.skipToContent text.skipToNavigation

Palveluiden myöntämisen periaatteet ja asiakasmaksut

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat kootusti esitetty tämän sivun liitteenä olevassa tiedostossa Sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksut 2019. Samoin yhtenäiset palvelujen myöntämisen periaatteet kotihoidosta, omaishoidosta, asumispalveluista ja kuljetuspalveluista löytyvät kukin omasta tiedostoliitteestään. 

Maksukatto

HUOM! Vuoden 2018 maksukattojen käsittely on viivästynyt johtuen uuden talousjärjestelmän käyttöönotosta. Pahoittelemme viivästymisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto.
Jos maksujen yhteissumma ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, ovat palvelut tämän jälkeen maksuttomia vuoden loppuun asti lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään 22,50 euroa hoitopäivältä.

Maksukatossa huomioidaan maksut

 • terveyskeskuksen lääkärissä käynnistä
 • terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta
 • sairaalan poliklinikkakäynnistä
 • päiväkirurgisesta hoidosta
 • sarjahoidosta
 • yö- ja päivähoidosta
 • kuntoutushoidosta ja
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta.

Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja,

 • joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä
  vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito,
 • joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea
 • joita peritään erikoissairaanhoidossa järjestetystä kotisairaanhoidosta.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan
toisen maksukertymää laskettaessa.

Vapaakortti

Vapaakortin saamiseksi on esitettävä laskut muiden laitosten asiakasmaksuista.

Sähköiset lomakkeet

Tilinumeron ilmoittaminen suorituksen palautusta varten
Pyydä laskukopio
Maksukattoasiat
Kysy tai tai ilmoita laskuun liittyen

Yhteystiedot

Kymsoten laskutuskeskus

Laskuihin liittyvät asiat:
Puhelinnumero: 020 639 9440 
Aukioloaika: klo 9-15