text.skipToContent text.skipToNavigation

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua ja siihen kuuluvat:

  • Yleinen hoidon turvallisuus sisältäen infektioturvallisuuden
  • Lääkintälaitteiden laiteturvallisuus
  • Lääkehoidon turvallisuus

Asiakkaan näkökulmasta potilasturvallisuus merkitsee sitä, että hän saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan eikä hoidosta aiheudu ylimääräistä haittaa. 

Potilailla ja omaisilla on tärkeä rooli turvallisuuden edistämisessä. Siksi on tärkeää, että hoitoa varten annetaan kaikki tarvittavat taustatiedot ja kerrotaan oireista ja toiveista. Toipumisen kannalta on tärkeää osallistua mahdollisimman paljon hoidon suunnitteluun ja toteutukseen ja kysyä tarvittaessa lisää hoito-ohjeista.

Ilmoitus vaaratilanteesta

Mikäli koet että sinun tai omaisesi hoidossa on tapahtunut vaaratilanne, voit tehdä siitä ilmoituksen alla olevan linkin kautta. Haemme ilmoituksista syitä tapahtumille parantaaksemme hoidon laatua ja turvallisuutta. 

Potilaan ja asiakkaan turvallisuuspoikkeamailmoitus

Asiakkaalle