text.skipToContent text.skipToNavigation

Asiakas- ja potilastiedot, tietopyynnöt ja tietojen käsittelyt

Asiakkaan ja potilaan hyvän hoidon toteutuminen edellyttää, että hoitavalla henkilökunnalla on hoidon yhteydessä käytettävissä kaikki tarpeelliset tiedot asiakkaan ja potilaan terveydentilasta ja hänelle tehdyistä tutkimuksista. Kymsotella on käytössä yhteinen asiakas- ja potilasrekisteri. Potilastietojen käyttö edellyttää aina potilaan ja hänen tietojaan käsittelevän henkilön välistä hoitosuhdetta ja potilastietoja saa käyttää vain hoidon edellyttämässä laajuudessa. Potilastietojen käyttöä seurataan jatkuvasti kaikkien potilaiden ja käyttäjien osalta lokitietojen avulla. Kaikkia potilastietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti ja tiedonsiirto terveydenhuollon ja arkiston välillä tapahtuu salattuna.

Asiakkaan suostumuksella tiedot ovat käytettävissä myös valtakunnallisesti. Suostumuksen tai kiellon omien potilastietojen käyttämisestä voi tehdä Omakanta-sivustolla tai asiakasta hoitavassa terveydenhuollon yksikössä. Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi ja ne voi perua milloin tahansa.

Asiakasinfo – potilastietojen käsittelyn kiellot ja suostumukset

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) on siirretty Kymenlaakson kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedot 1.1.2019 alkaen. Kymsoten toimintayksikköön tai palvelutapahtumaan tehty potilastietojen käsittelyä koskeva kielto ei päde enää. Aikaisemmin tehdyt potilastietoja koskevat kiellot Kymsoten potilasrekisterin ulkopuolelle ovat edelleen voimassa. Kymsotessa syntyviin potilastietoihin tulee kohdentaa uudet kiellot, jos potilastietojen käsittely halutaan kieltää Kymsoten potilasrekisterin ulkopuolella.

Potilastietopyynnöt

Potilastietoja koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisena, joko vapaamuotoisella kirjeellä tai kyseistä tarkoitusta varten laadituilla lomakkeilla. Asiakkaalla on kerran vuodessa oikeus saada potilasrekisterissä olevat tiedot maksutta.

Sairaskertomukset

Lähetä nämä (*) pyynnöt täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Sairaskertomusarkisto/KOKS
Kotkantie 41
48210 Kotka

Tarkastuspyynnöt

Lähetä nämä (**) pyynnöt täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kirjaamo/Kymsote
Kotkantie 41 D 9
48210 Kotka

Aiheeseen liittyvät palvelut

Omakanta