Aikuisten sosiaalipalvelut ja työelämäpalvelut

Aikuisille suunnattujen sosiaali- ja työelämäpalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Tähän pyritään järjestämällä ja tuottamalla tarpeen mukaisia ja vaikuttavia palveluja, vahvistamalla osallisuutta ja kehittämällä sosiaalisia oloja sekä takaamalla asukkaille riittävä toimeentuloturva.