Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Työelämäpalvelut

Kymsoten työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä, kuntouttaa ja aktivoida asiakasta räätälöityjen palvelupolkujen turvin. Tavoitteena on löytää asiakkaalle pysyvä ja positiivinen ratkaisu joko työpaikan, koulutuksen tai muun säännöllisen toiminnan parissa.

Monialaisessa työelämäpalvelussa asiakkaita palvelee laaja asiantuntijajoukko, joka koostuu sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisista sekä TE-asiantuntijoista. Asiakkaille tarjotaan työllistymistä tukevaa, asiakaslähtöistä monialaista palvelua, joka muodostuu TE-toimiston, Kelan ja Kymsoten palveluista sekä Kymenlaakson kuntien näitä täydentävistä palveluista. TYP palvelua toteutetaan Kymenlaaksossa osana suurempaa palvelukokonaisuutta.

Monialaisessa työelämäpalvelussa selvitetään, mitä palveluja tarvitaan asiakkaan työllistymisen edistämiseksi. Asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma, joka voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. Pääsääntöisesti TE-toimisto, sosiaali- ja terveysalan toimijat tai Kela ohjaa henkilön Monialaisen työelämäpalvelun asiakkaaksi. Henkilö voi myös itse ottaa yhteyttä Monialaiseen työelämäpalveluun, jos hän kokee tarvitsevansa moniammatillista tukea työllistymiseen.

Monialaisen työelämäpalvelun asiakkaana sinulle voidaan tarjota mm.

  • Ohjausta ja neuvontaa
  • Kuntouttavaa työtoimintaa
  • TYPpalvelua
  • Työkokeilua
  • Palkkatuettua työtä
  • Työkunnon ja terveydentilan selvittelyä
  • Kuntoutustoimia
  • Koulutusta
  • Tukea työllistymiseen

Monialainen työelämäpalvelu tarjoaa tukea myös palveluntuottajille ja työnantajille.

Palkkatukityöllistäminen Kymsoten Yksiköissä

Kymsote tarjoaa määräaikaisia työsuhteita sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköihin. Palkkatukityöllistäminen kohdennetaan pitkään työtä hakeneille, jotka ovat saaneet vähintään 300 päivää työmarkkinatukea sekä nuorille alle 30-vuotiaille työttömille asiakkaille. Tarjolla on monipuolisia tehtäviä mm. hoiva- ja asumispalveluyksiköissä.

Työsuhde solmitaan 8 kuukaudeksi ja työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Työtehtävästä maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka. Palkkatukitöihin työllistetään Kymenlaakson alueella asuvia, kriteerit täyttäviä työttömiä työnhakijoita, joilla on mahdollisuus palkkatukeen.

Kriteerit täyttävän työnhakijan tulee olla aina ensin yhteydessä TE-toimistoon, jossa arvioidaan työnhakijan palkkatukioikeus. Työsuhde voi alkaa vasta sen jälkeen, kun TE-toimisto on vahvistanut työnhakijan palkkatukioikeuden.

Lisätietoja palkkatukityöllistämisestä löytyy TE-hallinnon internetsivuilta osoitteesta:

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/palkkatuki/index.html

Lisätietoja antaa Työllisyyssihteeri Merja Laitinen puh. 0400-580869 tai merja.laitinen(at)kymsote.fi.

Yhteystiedot

Palvelupäällikkö Niina Holm-Richardson 
Puhelinnumero: 0400 728 404

Palveluesimies Elina Mäkelä
Puhelinnumero: 040 669 3559

Vastaava johtava sosiaalityöntekijä Anna-Riitta Liakka
Puhelinnumero:
040 776 5545

sähköposti: etunimi.sukunimi@kymsote.fi