text.skipToContent text.skipToNavigation

Työelämäpalvelut

Kymsoten työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä, kuntouttaa ja aktivoida asiakasta räätälöityjen palvelupolkujen turvin. Tavoitteena on löytää asiakkaalle pysyvä ja positiivinen ratkaisu joko työpaikan, koulutuksen tai muun säännöllisen toiminnan parissa. 

Työelämäpalveluissa asiakkaita palvelee laaja asiantuntijajoukko, joka koostuu sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisista sekä TE-asiantuntijoista. Asiakkaille tarjotaan työllistymistä tukevaa, yksilöllistä monialaista yhteispalvelua, joka muodostuu TE-toimiston, Kelan ja Kymsoten palveluista sekä Kymenlaakson kuntien näitä täydentävistä palveluista. TYP palvelua toteutetaan Kymenlaaksossa osana nyt sovittavaa suurempaa palvelukokonaisuutta.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, Kymsoten ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. Monialainen yhteispalvelu (TYP) tarjoaa työnhakijalle eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella.

Monialaisessa yhteispalvelussa selvitetään, mitä palveluja tarvitaan asiakkaan työllistymisen edistämiseksi. Asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma työllistymisen edistämiseksi. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. Pääsääntöisesti TE-toimisto, sosiaali- ja terveysalan toimijat tai Kela ohjaa henkilön yhteispalvelun asiakkaaksi. Henkilö voi myös itse ottaa yhteyttä työelämäpalveluihin, jos hän kokee tarvitsevansa moniammatillista tukea työllistymiseen.

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä, edistää paluuta avoimille työmarkkinoille tai edistää osallistumista muihin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki (189/2001) velvoittaa sosiaalitoimen ja TE-palvelujen laatimaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman (TYP) yhteistyössä pitkään työttömänä olleen työmarkkina- tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa.

Yhteystiedot

Palvelupäällikkö Niina Holm-Richardson
Puhelinnumero:
020 615 8257

Vastaava johtava sosiaalityöntekijä Mia Niemi-Aho
Puhelinnumero:
020 615 8314

Palveluesimies Elina Mäkelä
Puhelinnumero:
040 669 3559