Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä, kuntouttaa ja aktivoida asiakasta räätälöityjen palvelupolkujen turvin. Tavoitteena on löytää asiakkaalle pysyvä ja positiivinen ratkaisu joko työpaikan, koulutuksen tai muun säännöllisen toiminnan parissa.

Monialaisessa työelämäpalvelussa asiakkaita palvelee laaja asiantuntijajoukko, joka koostuu sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisista sekä TE-asiantuntijoista. Asiakkaille tarjotaan työllistymistä tukevaa, asiakaslähtöistä monialaista palvelua, joka muodostuu TE-toimiston, Kelan ja sote-sektorin sekä Kymenlaakson kuntien näitä täydentävistä palveluista. TYP palvelua toteutetaan Kymenlaaksossa osana suurempaa palvelukokonaisuutta.

Monialaisessa työelämäpalvelussa selvitetään, mitä palveluja tarvitaan asiakkaan työllistymisen edistämiseksi. Asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma, joka voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. Pääsääntöisesti TE-toimisto, sosiaali- ja terveysalan toimijat tai Kela ohjaa henkilön Monialaisen työelämäpalvelun asiakkaaksi. Henkilö voi myös itse ottaa yhteyttä Monialaiseen työelämäpalveluun, jos hän kokee tarvitsevansa moniammatillista tukea työllistymiseen.

Monialaisen työelämäpalvelun asiakkaana sinulle voidaan tarjota mm.

 • Ohjausta ja neuvontaa
 • Kuntouttavaa työtoimintaa
 • TYPpalvelua
 • Työkokeilua
 • Palkkatuettua työtä
 • Työkunnon ja terveydentilan selvittelyä
 • Kuntoutustoimia
 • Koulutusta
 • Tukea työllistymiseen

Monialainen työelämäpalvelu tarjoaa tukea myös palveluntuottajille ja työnantajille.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Kela

Monialaisen työelämäpalvelun työpari tavattavissa Kotkan Ohjaamossa

Monialaisen työelämäpalvelun työpari on tavattavissa Kotkan Ohjaamossa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 13-16 ajanvarauksella. Monialaisen kanssa voi tulla juttelemaan, jos työttömyys on jatkunut pitkään, oma työkyky on alentunut eri syistä tai tarvitsee monialaista tukea työllistymiseen tai koulutukseen hakeutumiseen.

Ohjaamon palvelut on tarkoitettu 15-30-vuotiaille. Kotkan Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelupiste, joka tarjoaa monialaisesti tietoa, ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi työllistymiseen, raha-asioihin, opiskeluun, asumiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kävele sisään, soita (p. 040 184 2845) tai laita viesti. Lue lisää Ohjaamon verkkosivuilta.

Palkkatukityöllistäminen

Tarjoamme määräaikaisia työsuhteita sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköihin. Palkkatukityöllistäminen kohdennetaan pitkään työtä hakeneille, jotka ovat saaneet vähintään 300 päivää työmarkkinatukea sekä nuorille alle 30-vuotiaille työttömille asiakkaille. Tarjolla on monipuolisia tehtäviä mm. hoiva- ja asumispalveluyksiköissä.

Työsuhde solmitaan 8 kuukaudeksi ja työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Työtehtävästä maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka. Palkkatukitöihin työllistetään Kymenlaakson alueella asuvia, kriteerit täyttäviä työttömiä työnhakijoita, joilla on mahdollisuus palkkatukeen.

Kriteerit täyttävän työnhakijan tulee olla aina ensin yhteydessä TE-toimistoon, jossa arvioidaan työnhakijan palkkatukioikeus. Työsuhde voi alkaa vasta sen jälkeen, kun TE-toimisto on vahvistanut työnhakijan palkkatukioikeuden.

Lisätietoja palkkatukityöllistämisestä (TE-palvelut)

Lisätietoja: 
palvelusihteeri Merja Laitinen puh. 0400-580869 tai merja.laitinen(at)kymenhva.fi.

Helmi-työhönvalmennus

Helmi-työhönvalmennus on työhön kuntouttavaa ja työelämään suuntaavaa yksilöllistä palvelua pohjoisen Kymenlaakson alueella. Helmi-työhönvalmennusyksiköissä ammatilliset ohjaajat ja työhönvalmentaja auttavat asiakkaita edistämään työelämävalmiuksia, oppimaan työtehtäviä aidoissa toimintaympäristöissä ja etenemään omalla työllistymisen polulla. Helmissä työelämätaitoja voivat kartuttaa muun muassa palkkatuella työskentelevät, työkokeilijat, opiskelijat, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan asiakkaat.

Helmi-yksiköitä on kolme: Helmi Fresh ja Helmi Keittiö tarjoavat valmentautujille keittiö- ja asiakaspalvelutehtäviä Kouvolan keskustassa ja Kuusankoskella. Helmi Autopesulassa Kouvolan Korjalassa puhdistetaan autoja sisältä ja ulkoa. Työtehtävät räätälöidään asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoa Helmi-työhönvalmennuksesta antavat

 • Ruokapalveluvastaava Outi Kaasalainen, p. 040 489 8430, (Helmi Fresh/Keittiö)
 • Ohjaaja Simo Ropo, p. 040 483 3238, (Helmi Autopesula)
 • Työhönvalmentaja Tiina Kontula-Ojala, p. 040 526 7114
 • Palveluesimies Elina Mäkelä, p. 040 669 3559

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymenhva.fi.

Helmi-työhönvalmennusyksiköt

Helmi Fresh
Hallituskatu 7 B, 45100 Kouvola
P. 040 489 8996

Helmi Keittiö
Kymenlaaksonkatu 2 (Käynti Kauppakatu 1-3), 45700 Kuusankoski
P. 040 489 8788

Helmi Autopesula
Korjalankatu 21, 45130 Kouvola
P. 040 483 3238

Yhteystiedot

Palvelualuepäällikkö Niina Holm-Richardson 
Puhelinnumero: 0400 728 404

Palveluesimies Elina Mäkelä
Puhelinnumero: 040 669 3559

Johtava sosiaalityöntekijä Hanna Ahtiainen
Puhelinnumero:
040 489 8393

sähköposti: etunimi.sukunimi@kymenhva.fi