text.skipToContent text.skipToNavigation

Työelämäpalvelut

Kymsoten työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä, kuntouttaa ja aktivoida asiakasta räätälöityjen palvelupolkujen turvin. Tavoitteena on löytää asiakkaalle pysyvä ja positiivinen ratkaisu joko työpaikan, koulutuksen tai muun säännöllisen toiminnan parissa.

Monialaisessa työelämäpalvelussa asiakkaita palvelee laaja asiantuntijajoukko, joka koostuu sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisista sekä TE-asiantuntijoista. Asiakkaille tarjotaan työllistymistä tukevaa, asiakaslähtöistä monialaista palvelua, joka muodostuu TE-toimiston, Kelan ja Kymsoten palveluista sekä Kymenlaakson kuntien näitä täydentävistä palveluista. TYP palvelua toteutetaan Kymenlaaksossa osana suurempaa palvelukokonaisuutta.

Monialaisessa työelämäpalvelussa selvitetään, mitä palveluja tarvitaan asiakkaan työllistymisen edistämiseksi. Asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma, joka voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. Pääsääntöisesti TE-toimisto, sosiaali- ja terveysalan toimijat tai Kela ohjaa henkilön Monialaisen työelämäpalvelun asiakkaaksi. Henkilö voi myös itse ottaa yhteyttä Monialaiseen työelämäpalveluun, jos hän kokee tarvitsevansa moniammatillista tukea työllistymiseen.

Monialaisen työelämäpalvelun asiakkaana sinulle voidaan tarjota mm.

  • Ohjausta ja neuvontaa
  • Kuntouttavaa työtoimintaa
  • TYPpalvelua
  • Työkokeilua
  • Palkkatuettua työtä
  • Työkunnon ja terveydentilan selvittelyä
  • Kuntoutustoimia
  • Koulutusta
  • Tukea työllistymiseen

Monialainen työelämäpalvelu tarjoaa tukea myös palveluntuottajille ja työnantajille.

Yhteystiedot

Palvelupäällikkö Niina Holm-Richardson 
Puhelinnumero: 0400 728 404

Palveluesimies Elina Mäkelä
Puhelinnumero: 040 669 3559

Vastaava johtava sosiaalityöntekijä Mia Niemi-Aho
Puhelinnumero:
0400 987 022