text.skipToContent text.skipToNavigation

Terveyssosiaalityö

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat

Terveyssosiaalityöllä tarkoitetaan terveydenhuollossa tapahtuvaa sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta. Terveyssosiaalityön tehtävänä on turvata arjen jatkuvuutta osallistumalla asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden ja vamman/ vammautumisen aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Työntekijät antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn. Työntekijät osallistuvat kuntoutuksen suunnitteluun osana hoitotiimiä ja koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita. Yhteistyötä tehdään laajasti eri verkostojen kesken sekä läheisten ja omaisten kanssa. Terveyssosiaalityö tarjoaa myös psykososiaalista tukea.

Terveyssosiaalityön asiakkailla on erilaisia etuuksien ja palveluiden tarpeita. Terveydenhuollossa on mahdollisuus tunnistaa erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt varhaisessa vaiheessa. Terveyssosiaalityössä palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan asiakkaan sosiaalisen tilanteen ja toimintakyvyn arviointia sekä sosiaali-, kuntoutus- ja sosiaaliturvapalveluiden kokonaisuutta. Arviota tehdään myös muiden hallintoalojen ja viranomaisvastuulla olevien palvelujen tarvetta. Tarvittaessa terveydenhuollosta tehdään lakisääteisiä ilmoituksia muille viranomaisille.

Terveyssosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat työskentelevät Kymsoten toimipisteissä Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Karhulan sairaalassa ja Haminan sairaalassa, Kymen hoito- ja kuntoutuskeskuksessa (Hoikussa), Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla sekä mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla.

Kymsoten terveyssosiaalityön tavoitteena on laadukas, asiakaslähtöinen työskentely. Kehitämme käytäntöjämme aktiivisesti. Toivomme palautetta toiminnastamme. Palautteen antaminen onnistuu myös sähköisesti oheisen palautelinkin kautta.

Sotepalaute.fi

Kymenlaakson keskussairaala (KOKS)

Kymenlaakson keskussairaalassa sosiaalityöntekijät ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden ja vamman/ vammautumisen aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijät antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn sekä koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita. Yhteistyötä tehdään laajasti eri verkostojen kesken sekä läheisten ja omaisten kanssa. Terveyssosiaalityö tarjoaa myös psykososiaalista tukea.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka

Osasto 7B, syöpätautien poliklinikka, sädehoito, hoitokeskus, naistentautien poliklinikka, ihotautien poliklinikka, sisätautien poliklinikka/hematologia, silmätautien yksikkö, korvapoliklinikka, hammaspoliklinikka

Sosiaalityöntekijä Ritva Tampio, p. 044 223 1309
Työhuoneen sijainti: 6. kerros: 6B, huone 10

Osastot 3B, 5A ja 5B, kirurgisten potilaiden teho- ja valvontaosasto, päiväkirurgian yksikkö, leiko-yksikkö, kirurgian poliklinikka, kuntoutus- ja kipupoliklinikka, päivystys ja päivystysosasto

Sosiaalityöntekijä Sari Terkki, p. 040 489 8615
Työhuoneen sijainti: pohjakerros, laajennusosa: huone P431

Osastot 7A, 7A 6. kerros, K1, sisätautipotilaiden teho- ja valvontaosasto, dialyysi, sydänvalvonta, sydäntutkimusyksikkö, hengityshalvaushoito sekä poliklinikat: sisätaudit, reuma, neurologia, keuhko

Sosiaalityöntekijä Jaana Koskinen, p. 044 223 1359
Työhuoneen sijainti: pohjakerros, laajennusosa: huone P432

Lastentautien vuodeosasto, lastenneurologian vuodeosasto, synnytys- ja naistentautien osasto 8B, synnytyssali sekä poliklinikat: lastentaudit, lastenneurologia ja äitiys

Sosiaalityöntekijä Merja Renlund, p. 044 223 1358
Työhuoneen sijainti: 6. kerros: 6B, huone 9

Pohjois-Kymen sairaala (POKS) ja Villa Apila

Pohjois-Kymen sairaalan sosiaalityöntekijät ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden ja vamman/ vammautumisen aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijät antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn sekä koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita. Yhteistyötä tehdään laajasti eri verkostojen kesken sekä läheisten ja omaisten kanssa. Terveyssosiaalityö tarjoaa myös psykososiaalista tukea.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Sairaalankuja 3 C, 45750 Sairaalamäki

Osastot 1-5 ja poliklinikat

Villa Apila, sosiaalityöntekijä erikseen sopien tavattavissa noin kerran viikossa

Sosiaalityöntekijä Jenni Pyötsiä p. 020 615 1615, työhuone POKS 2. kerros
Sosiaalityöntekijä Hanna Jokimäki, p. 020615 1616, työhuone POKS 2. kerros

 

Karhulan sairaala ja kotisairaala Kotka

Sosiaaliohjaus Karhulan sairaalan, kotisairaalan ja palliatiivisen poliklinikan potilaille sekä omaisille

Sosiaaliohjaaja

  • antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturvaetuuksista, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet ja vammaisetuudet
  • ohjaa sosiaalipalveluiden hakemisessa, kuten vammaispalvelut, toimeentulotuki, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja kotihoito
  • tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa
  • ei voi myöntää rahaa eikä hankkia asunnottomalle potilaalle asuntoa.
  • Sosiaaliohjaus ei ole hoitotyötä, lääkinnällisiä toimenpiteitä eikä kuntoutusta.

Sosiaaliohjaajaan voi ottaa yhteyttä oma-aloitteisesti tai sairaalan henkilökunnan välityksellä. Palvelu on maksuton. Käyntiä varten tulee varata aika etukäteen.

Yhteystiedot:

Sosiaaliohjaaja Hanna-Kaisa Meriläinen p.0404876137
Soittoaika ma-pe klo: 10.00 -11.30
Käyntiosoite: Toivelinnankatu 2 (1.krs), 48600 KOTKA

Haminan sairaala

Sosiaaliohjaaja antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturvaetuuksista sekä ohjaa sosiaalipalveluiden hakemisessa. Sosiaaliohjaaja tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Erityissosiaaliohjaaja Eki Lahti puh. 040 7732 692
Haminan terveysasema ja kiirevastaanotto
Käyntiosoite: Reutsinkatu 1, 49400 HAMINA

 

Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus, Hoiku

Hoiku vastaa Kymsoten laitoskuntoutuksesta. Asiakkaita voidaan kuntouttaa esimerkiksi murtumien, aivoverenkierronhäiriöiden, leikkauksen tai yleistilan heikkenemisen jälkeen. Laitoskuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas kuntoutuu toimintakykyiseksi ja pääsee kotiutumaan turvallisesti ja mahdollisimman pian. Asiakkaan kuntoutumisen tukena on moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja. Tarvittaessa tiimiä täydentävät toimintaterapeutti, psykologi ja puheterapeutti.

Hoikun sosiaaliohjaajat osallistuvat moniammatillisen tiimin toimintaan ja auttavat, ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa sekä antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn. Työntekijöiltä saa tietoa mm. sosiaalitoimen kautta saatavista etuuksista ja palveluista, Kelan etuuksista, kuntoutuksesta, vakuutusasioista ja eläkkeistä.

Lisäksi Hoikussa toteutetaan Valtionkonttorin tukemaa sotainvalidien neuvontapalvelua. Sotainvalidien neuvontapalvelun sosiaalineuvojat antavat asiakasohjausta sotilasvammalain piiriin kuuluville sota- ja sotilasinvalideille, heidän puolisoilleen ja leskilleen sekä veteraaneille ja erityisryhmäläisille. Neuvontapalvelu antaa ohjausta, neuvontaa ja tukea sotilasvammalain mukaisiin etuuksiin ja muuhun sosiaaliturvaan sekä kotona selviytymiseen liittyen. Asiakasohjaus toteutetaan puhelimitse, toimisto- tai kotikäynnillä sekä Hoikun kuntoutusjakson aikana.

Yhteystiedot:

Sosiaaliohjaaja Ulla Peju-Risu p. 0400 948 614
Sosiaalineuvoja Heidi Ithawi p. 040 824 7590
Käyntiosoite:  Kokkokallionkatu 2, 49400 Hamina

 

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala (KYPS)

Aikuispsykiatrian terveyssosiaalityö

Aikuispsykiatrian osastoilla terveyssosiaalityöntekijät kuuluvat monialaiseen työryhmään osallistuen potilaskierroille ja potilaan hoitosuunnitelmiin aina tarpeen mukaan.

Työssä painottuu potilaan tarpeiden mukaisten sosiaalipalveluiden koordinointi, ajantasaisesta sosiaaliturvasta huolehtiminen sekä psykososiaalisen tuen tarjoaminen potilaan perhetilanne huomioiden. Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä potilaalle tärkeiden verkostojen kanssa osastojakson aikana ja avohoitoon siirryttäessä.

Sairaalan jokaiselle osastolle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä potilas, läheiset tai potilasta hoitava henkilökunta. Sosiaalityön palvelut ovat potilaalle maksuttomia.

Yhteystiedot:

Osasto PSY1
Sosiaalityöntekijä Anu Laukkarinen p. 044 2231273

Osasto PSY2
Sosiaalityöntekijä Anu Laukkarinen p. 044 2231273, potilaiden sukunimen mukaan A-L,

Sosiaalityöntekijä Sanna Kallio p. 044 2231622, potilaiden sukunimen mukaan M-Ö

Osasto PSY4
Sosiaalityöntekijä Sanna Kallio p. 044 2231622

Osasto PSY6
Sosiaalityöntekijä Riitta Leino-Malmgren p. 044 2231494

Osasto PSY7
Sosiaalityöntekijä Merja Huuskonen / sosiaaliohjaaja Teresa Laine p. 044 2231497
Käyntiosoite: Sairaalankuja 3 D, 45750 Sairaalamäki

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Kouvola

Sosiaalityöntekijä Anna-Mari Karppinen p. 040 4899463
Käyntiosoite: Marjoniementie 9, 45100 Kouvola

Sosiaalityöntekijä Saija Suomalainen p. 020 6155021 (pääsääntöisesti ma-ke)
Käyntiosoite: Hallituskatu 7C, 45100 Kouvola
Sosiaaliohjaaja Mari Kiiveri, p. 040 4898384
Käyntiosoite: Kuusankoskenkatu 4B, 45700 Kuusankoski

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Kotka:

Sosiaaliohjaaja Lampinen Satu p. 0406341910
Sosiaaliohjaaja Ratia Tiina p. 0447026849
Sosiaalityöntekijä Jääskeläinen Marja-Leena p. 040 6831244
Käyntiosoite: Kirkkokatu 3 C, 48100 Kotka

Sosiaalityöntekijä Rommi Minna p. 040 688 3770
Käyntiosoite: Eteläinen Karjalantie 5, 48600 Kotka

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Hamina:

Erityissosiaaliohjaaja Eki Lahti puh. 040 7732 692
Käyntiosoite: Reutsinkatu 1, 49400 HAMINA

 

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian osasto PSY8

Nuorisopsykiatrian osasto PSY 8 on hoitoyksikkö 13-17-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat osastohoitoa. Osasto toimii päivystysluonteisesti ja vastaa alle 18-vuotiaiden sekä tahdosta riippumattomista että vapaaehtoisista kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksoista. Osastolla PSY8 hoidetaan myös vaativaa hoitoa tarvitsevia EKSOTE:n alueen nuoria.

Yhteystiedot:

Sosiaalityöntekijä Maija Lamberg-Mikkonen p. 044 2231565
Käyntiosoite: Sairaalankuja 3 D, 3. kerros, 45750 Sairaalamäki

Nuorisopsykiatrian poliklinikat

Nuorisopsykiatrian poliklinikoilla tarjotaan tutkimusta ja hoitoa 13-17 vuotiaille nuorille, joiden on arvioitu tarvitsevan erikoissairaanhoitoa vakaviin mielenterveysongelmiin. Poliklinikat sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa.

Nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta koostuu arviointikäynneistä, yksilö- ja ryhmähoidoista sekä perhetapaamisista ja verkostoyhteistyöstä. Hoito perustuu säännöllisesti arvioituun hoitosuunnitelmaan.

Yhteystiedot:

Kotkan nuorisopsykiatrian poliklinikka

Sosiaalityöntekijä Leila Hinkkanen p. 044 3838529
Sosiaalityöntekijä (avoin), p. 044 3838530
Käyntiosoite: Kauppakatu 5 B (3. krs.), 48100 Kotka

Kouvolan nuorisopsykiatrian poliklinikka

Sosiaalityöntekijä Maria Töyrylä p. 044 2231715
Sosiaalityöntekijä Marke Koskinen p. 040 4815171
Käyntiosoite: Ilmarinkuja 3, 7. kerros, 45100 Kouvola

Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian terveyssosiaalityö

Lastenpsykiatrian asiakkailla on mahdollisuus tavata sosiaalityöntekijää Kelan etuuksiin liittyvissä hakemuksissa (vammaistuki, erityishoitoraha, matkakorvaukset ja kulkeminen). Sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa kuntoutushakemusten laatimisessa (terapiat, sopeutumisvalmennuskurssit, perhekuntoutus, yksilökuntoutus) ja selvittelee kolmannen sektorin tarjoamia palveluja (tuetut lomat, kesäajan toiminnat, harrastukset)

Lastenpsykiatrian sosiaalityöntekijä tapaa vanhempia ja lasta, tekee perhetutkimusta ja toimii yhteistyössä lapsen verkostojen kanssa sekä osallistuu hoitoneuvotteluihin. Keskeinen osa sosiaalityötä on vanhempien ohjaus ja psykososiaalinen tuki.

Yhteystiedot:

Lastenpsykiatrian osasto PSY10 ja Kouvolan lastenpsykiatrian poliklinikka
Sosiaalityöntekijä  Sari Toivola p. 044 2231702
Käyntiosoite: Sairaalankuja 3 D, 3. kerros, 45750 Sairaalamäki

Kotkan lastenpsykiatrian poliklinikka
Sosiaalityöntekijä Marjo Vuonos p. 044 2231773
Käyntiosoite: Kauppakatu 5 B (3. krs.), 48100 Kotka

Yhteystiedot

Terveyssosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä
Sinikka Tasala
Puhelinnumero: 044 383 8531