text.skipToContent text.skipToNavigation

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla. Tukea haetaan ensin Kelasta, joka vastaa perustoimeentulotuesta. 

Täydentävä toimeentulotuki kattaa henkilön ja perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat erityismenoiksi kutsuttavat menot. Tällaisia ovat esim. erityinen elämäntilanne tai pitkäaikainen tai vaikea sairaus. Lisäksi täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää esim. erityisiin asumisen kustannuksiin, lasten harrastuksiin tai jos hakijalla on pitkä toimeentulotuen asiakkuus. Täydentävän tuen myöntämiseen liittyy aina sosiaalityön yksilöllinen harkinta.

Ehkäisevän toimeentulotuen avulla pyritään edistämään hakijan ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalityön työväline ja tuen myöntäminen edellyttää asiakassuunnitelman laatimista. Tavoitteena on, että tuen myönteiset vaikutukset asiakkaan elämässä ovat mahdollisimman kestäviä.

Aikuissosiaalityön asiakasohjaus p. 020 633 6225 tai 040 6323 012 ma-pe klo 9-14

Täytä hakemus verkossa

(tarvitset tunnistautumista varten mobiilivarmenteen tai verkkopankkitunnukset)

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Lomakkeen voi toimittaa myös tulostettuna Kotkan tai Kouvolan sosiaalitoimistoon. Tulostettava lomake löytyy tämän tekstin alapuolelta.

Toimipisteet, joihin voit toimittaa toimeentulotukihakemuksen