Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Huom! Hyvinvointialueen perustamiseen liittyvien taloushallinnon muutosten toimeenpanon  johdosta sosiaalihuollon avustuksia ja maksusitoumuksia (mm. toimeentulotuki) maksetaan ensimmäisen kerran 5.1.2023.

Huolehdithan, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet.

Nopeuttaaksesi asiasi käsittelyä huolehdithan, että:

- perustoimeentulotuesta on voimassa oleva päätös Kelasta
- hakemuksen mukana on riittävä selvitys toimeentulotuen tarpeesta sekä
- kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana eli tuoreet tiliotteet kahdelta kuukaudelta sekä tuen tarpeeseen liittyvät tositteet ja asiakirjat
- Suosittelemme sähköisen hakemuksen tekemistä.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla. Tukea haetaan ensin Kelasta, joka vastaa perustoimeentulotuesta. 

Täydentävä toimeentulotuki kattaa henkilön ja perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat erityismenoiksi kutsuttavat menot. Tällaisia ovat esim. erityinen elämäntilanne tai pitkäaikainen tai vaikea sairaus. Lisäksi täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää esim. erityisiin asumisen kustannuksiin, lasten harrastuksiin tai jos hakijalla on pitkä toimeentulotuen asiakkuus. Täydentävän tuen myöntämiseen liittyy aina sosiaalityön yksilöllinen harkinta.

Ehkäisevän toimeentulotuen avulla pyritään edistämään hakijan ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalityön työväline ja tuen myöntäminen edellyttää asiakassuunnitelman laatimista. Tavoitteena on, että tuen myönteiset vaikutukset asiakkaan elämässä ovat mahdollisimman kestäviä.

Täytä hakemus verkossa

Tarvitset tunnistautumista varten mobiilivarmenteen tai verkkopankkitunnukset.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Valitse asiointikanavaksi Omapalvelu. Tarkista puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi oikeellisuus ja pidä ne ajan tasalla. Tämän jälkeen asiointi kanssasi tapahtuu sähköisesti.

Sähköisesti tekemääsi Täydentävän ehkäisevän toimeentulotuen hakemukseen liittyvät lisäselvityspyynnöt voidaan lähettää Omapalveluun, jolloin pystyt myös vastaamaan niihin sähköisesti ja se nopeuttaa asian käsittelyä. Sinulle saapuneista lisäselvityspyynnöistä saat tekstiviestin / sähköpostin ilmoituksella: Omapalvelussasi on postia.

Kuvalliset ohjeet Omapalvelun käyttöön:
1. Omapalvelun ohje: Etusivun näkymä ja tapahtumat
2. Omapalvelun ohje: Kirjautuminen Omapalveluun
3. Omapalvelun ohje: Hakemukset
4. Omapalvelun ohje: Lisäselvityspyyntö

Tulostettava hakemus ja hakemuksen toimittaminen sosiaalitoimistoon

Kirjallisen hakemuksen voi toimittaa myös tulostettuna Kotkan tai Kouvolan sosiaalitoimistoon postitse tai toimittamalla toimipisteen aukioloaikana.

Tulostettava lomake: Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Talousneuvola auttaa isojen ja pienten taloushuolien kanssa

Kymenlaakson alueella on käynnistynyt matalan kynnyksen talousneuvolatoiminta. Voit hakeutua Talousneuvolaan niin isojen kuin pienten taloushuolien kanssa, ilman ajanvarausta ja halutessasi voit asioida myös nimettömän.

Lisätietoja: Talousneuvola Kymenlaaksossa - Kymenlaakson perhekeskus

Täytä hakemus verkossa

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Kuvalliset ohjeet Omapalvelun käyttöön löytyvät sivun lopusta liitetiedostoista.

Toimipisteet

Ohjaus ja neuvonta

Puhelinnumero: 05 220 6225
Puhelinpalvelu avoinna ma-ti ja to-pe klo 10-14

Neuvontapisteen henkilökohtainen asiointi ma-pe klo 10-14

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen voi toimittaa Kotkan ja Kouvolan sosiaalitoimistoihin.