Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen käsittely ruuhkautunut. Huolehdithan, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet.

Nopeuttaaksesi asiasi käsittelyä huolehdithan, että:

- perustoimeentulotuesta on voimassa oleva päätös Kelasta
- hakemuksen mukana on riittävä selvitys toimeentulotuen tarpeesta sekä
- kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana eli tuoreet tiliotteet kahdelta kuukaudelta sekä tuen tarpeeseen liittyvät tositteet ja asiakirjat
- Suosittelemme sähköisen hakemuksen tekemistä.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla. Tukea haetaan ensin Kelasta, joka vastaa perustoimeentulotuesta. 

Täydentävä toimeentulotuki kattaa henkilön ja perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat erityismenoiksi kutsuttavat menot. Tällaisia ovat esim. erityinen elämäntilanne tai pitkäaikainen tai vaikea sairaus. Lisäksi täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää esim. erityisiin asumisen kustannuksiin, lasten harrastuksiin tai jos hakijalla on pitkä toimeentulotuen asiakkuus. Täydentävän tuen myöntämiseen liittyy aina sosiaalityön yksilöllinen harkinta.

Ehkäisevän toimeentulotuen avulla pyritään edistämään hakijan ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalityön työväline ja tuen myöntäminen edellyttää asiakassuunnitelman laatimista. Tavoitteena on, että tuen myönteiset vaikutukset asiakkaan elämässä ovat mahdollisimman kestäviä.

Aikuissosiaalityön asiakasohjaus p. 05 220 6225

Täytä hakemus verkossa

(tarvitset tunnistautumista varten mobiilivarmenteen tai verkkopankkitunnukset)

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Omapalvelun käyttöönotto mahdollistaa sähköisen asioinnin.

Sähköisesti tekemääsi Täydentävän ehkäisevän toimeentulotuen hakemukseen liittyvät lisäselvityspyynnöt voidaan lähettää Omapalveluun, jolloin pystyt myös vastaamaan niihin sähköisesti ja se nopeuttaa asian käsittelyä. 

Valitse asiointikanavaksi Omapalvelu. Tarkista puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi oikeellisuus ja pidä ne ajan tasalla. 

Kirjallisen hakemuksen voi toimittaa myös tulostettuna Kotkan tai Kouvolan sosiaalitoimistoon postitse tai toimittamalla toimipisteen aukioloaikana. Tulostettava lomake löytyy tämän tekstin alapuolelta.

Toimipisteet, joihin voit toimittaa toimeentulotukihakemuksen

Ohjaus ja neuvonta

Puhelinpalvelu avoinna ma-ti ja to-pe klo 10-14.

Puh. 05 220 6225

Neuvontapisteen henkilökohtainen asiointi ma-pe klo 10-14