Maahanmuuttopalvelut

Kymsoten maahanmuuttopalvelut vastaavat kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden sekä kiintiöpakolaisten sosiaali- ja terveyspalveluista.

Maahanmuuttopalveluissa vastataan pakolaistaustaisten kuntaan saapuvien kotoutumista tukevista alkuvaiheen palveluista. Maahanmuuttopalvelut vastaavat palveluista 3-4 vuotta asiakkuuden ajan, minkä jälkeen asiakkaat siirtyvät kaikille yhteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntien maahanmuuttopalveluiden piiriin.

Maahanmuuttopalvelut ohjaavat ja auttavat asiakkaita elämän alkuun Suomessa sekä toimivat yhteistyössä muiden sektorien ja toimijoiden kanssa asiakkaiden kotoutumisen tukemiseksi.  Tavoitteena on ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen avulla ylläpitää ja parantaa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, omatoimisuutta, osallisuutta ja toimintakykyä sekä opastaa yhteiskuntaan integroitumisessa.

Kymsoten maahanmuuttajatyö tapahtuu sosiaalityön, sosiaaliohjauksen, monipuolisen palveluneuvonnan sekä terveysneuvonnan avulla.

Toimipisteet

Johtava sosiaalityöntekijä Satu Taiveaho
mielenterveys- ja päihdeavopalvelut sekä maahanmuuttopalvelut
p. 040 661 9971