Omaolon sosiaalihuollon palveluarviot käyttöön Kymsotessa - auttavat erityisesti ikääntyvien palvelutarpeiden selvittämisessä

4.3.2021

Kymsote on ottanut helmikuussa käyttöön Omaolo-palvelun kaksi uutta palveluarviota: Arvio omaishoitotilanteesta ja Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella. Nämä Omaolon uudet palveluarviot auttavat erityisesti ikääntyviä selvittämään esimerkiksi mahdollisuutta omaishoidon tai liikkumisen tukeen.

Lisäksi Omaolo palveluarvioon on maaliskuun alusta lisätty myös Henkilökohtaisen avun arvio liittyen vammaisen henkilön palveluihin.

Sosiaalihuollon palveluarvioiden avulla asiakas voi itse selvittää oikeuttaan palveluihin. Verkossa tehtävät kyselyt ovat suuntaa antavia eivätkä ole vielä päätös palvelun saamiselle.

- Omaolon palveluarviot kuitenkin ohjaavat asiakasta ottamaan yhteyttä oikeaan paikkaan, ja auttavat häntä kartoittamaan tarvitsemaansa apua, kertoo palveluesimies Nina Paavolainen Kymsotesta.

Arvio omaishoitotilanteesta -kysely auttaa arvioimaan oikeutta omaishoidon tukeen. Sen voi omaishoitajuutta pohtiva käydä täyttämässä helposti verkossa. Palvelu ohjaa myös eteenpäin löytämään tarvittavat ohjeet, hakemukset ja yhteystiedot.

Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella -kysely auttaa arvioimaan, onko asiakkaalla oikeus saada sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja. Vastausten perusteella asiakas saa arvion lisäksi toimintasuosituksen ja lisätietoa tilanteensa tueksi sekä tahon, mihin voi ottaa yhteyttä.

Omaolo-palvelut antavat asiakkaille mahdollisuuden löytää tietoja ja vastauksia kysymyksiin jonottamatta ja ajasta sekä paikasta riippumatta. Omaolo-palvelu on verkossa käytettävissä vuorokauden ympäri.

www.omaolo.fi

Arvio omaishoidon tuesta

Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella

Arvio henkilökohtaisesta avusta (vammaiselle henkilölle)