Kymsoten sosiaalihuoltoon voi tehdä nyt sähköisen yhteydenoton ja ilmoituksen

Tiedote 29.9.2021

 

Kymsoten asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat ottaa nyt yhteyttä Kymsoten sosiaalipalveluihin myös sähköisesti verkossa. Yhteydenoton voi verkossa tehdä kuka tahansa. Tällä pyritään sujuvoittamaan ja nopeuttamaan asiakastiedon kulkua ja palvelujen saatavuutta.

 

Kymsoten internetsivulle on lisätty yhteydenottolinkit sosiaalipalveluihin liittyen henkilön omaan, läheisen tai asiakkaan avun tarpeeseen. Samat linkit ovat käytössä ammattilaisille ja kansalaisille, koskien kaikkia avun tarpeessa olevia henkilöitä iästä riippumatta. Yhteydenottajalla ei tarvitse olla käytössään verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.  

 

Yksityishenkilö voi ottaa yhteyttä silloin, kun hän tarvitsee itselleen tai läheiselleen sosiaalihuollon apua. Jos henkilöllä on jo olemassa oleva asiakkuus johonkin sosiaalipalveluun, on hyvä ensisijaisesti olla yhteydessä kyseiseen yksikköön tai työntekijään.   

 

Eri viranomaisilla on velvollisuus olla yhteydessä sosiaalihuollon ammattilaisiin kohdatessaan työssään avun tarpeessa olevan henkilön. Nämä velvoittavat lait ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja lastensuojelulaki.

 

Kun käytetään Kymsoten nettisivuilla olevia Omapalvelu-linkkejä yhteydenoton ja ilmoituksen tekemiseen, saadaan tieto välittymään suoraan sosiaalipalvelujen ammattilaisille asiakastietojärjestelmään. Asian vireilletulon jälkeen he aloittavat avun tarpeessa olevan henkilön tilanteen arvioinnin. 

 

Yhteydenotto ja ilmoitus sosiaalihuoltoon löytyy Kymsoten verkkosivuilta Asioi Kymsotessa -kohdasta.  

 

 

Lue koko tiedote