Kymsoten kotihoitoon perustetaan digitaalisen palvelutoiminnan keskus - toiminta käynnistyy toukokuun lopulla

Tiedote 27.4.2021

Digitaalisuuden lisääminen kotihoidon palveluissa luo uusia mahdollisuuksia työn teolle.

Kymsoten Digitaalisen palvelutoiminnan keskukseen (DPK) sijoitetaan kaikki kotihoidon työ, joka tehdään digitaalisia järjestelmiä hyödyntäen. Keskuksen toiminnan tavoitteena on selkeyttää sekä kotihoidon kentällä toimivien hoitajien työtä että parantaa ja varmentaa digitaalisten ratkaisujen kautta tuotettavaa palvelua.

Keskus palvelee Kotihoidon asiakkaina jo olevia ja heidän omaisiaan. Ikäopastimen palvelu palvelee jatkossakin henkilöitä, jotka eivät vielä ole kotihoidon piirissä.

Digitaalisen palvelutoiminnan työntekijät ovat kotihoidon omia ammattilaisia. Työntekijät haettiin kotihoidon sisäisen kiinnostuskartoituksen avulla, ja kiinnostuneita oli 47.

Keskukseen sijoittuvat Kotihoidon keskitetty puhelinpalvelu, virtuaalikotihoidon palvelu, kotihoidon digitaalisten järjestelmien herätteiden ja hälytysten käsittely, työnjako sekä etäyhteyden kautta toteutettava kuntouttava päivätoiminta.

Keskuksen toimipisteet tulevat sijaitsemaan Kouvolan keskustassa kotihoitokeskuksen yhteydessä kauppakeskus Valtarissa ja Haminan sairaalakiinteistön kotihoitokeskuksessa.

Lue koko tiedote