Kymsoten Kotihoidossa osa sote-uudistuksen tavoitteista on jo toteutettu

Tiedote 26.8.2021

Kymsoten Kotihoidon kehittäminen vastaa jo nyt pitkälti sote-uudistuksen tuleviin vaatimuksiin. Kymenlaaksossa on säännöllisen kotihoidon asiakkaita noin 2200, ja lisäksi tilapäisiä asiakkaita noin vajaa 600 kuukaudessa.

Sote-uudistus hyväksyttiin kesällä ja ensimmäiset lait tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lisäksi lausuntoa laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelulain muutokseen. Esityksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kotihoidon resursseja ja laatua sekä kehittää asumisen välimuotoisia ratkaisuja, tehostaa omavalvontaa ja ottaa käyttöön teknologisia ratkaisuja iäkkäiden kotiin annettavissa palveluissa.

Kymsoten Kotihoidossa monia uudistuksia on jo tehty tai työn alla. Esimerkiksi tarvepohjainen toimintamalli on otettu käyttöön, ja kotihoidon puhelut on keskitetty uuteen digitaalisen palvelutoiminnan keskukseen.

-       Näitä asioita on Kymsotessa kehitetty ja osa toteutettukin. Yksi suuri haaste on kuitenkin henkilöstön saatavuus kotihoidossa ja yleensä tällä alalla, sanoo palvelupäällikkö Jenni Yläjääski Kymsoten Kotihoidosta. Tälläkin hetkellä kotihoitoon tarvittaisiin kymmeniä hoitajia lisää.

Kymsote tekee tässä yhteistyötä myös oppilaitosten ja oppisopimusopiskelijoiden kanssa. Kehitteillä on oppisopimuspolku alan opiskelijoille, jota kautta opiskelijat pääsisivät myös työllistymään nopeammin suoraan kotihoidon osaajiksi.

Teknologiset ratkaisut ja tukipalvelut osana kotihoitoa 

Kotihoidon uudistuksilla tavoitellaan parannusta terveys- ja hyvinvointipalveluiden saatavuudessa. Yksi tavoite on myös tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään digitaalisten ratkaisujen avulla. Osa kotihoidon palveluista voidaan tuottaa erilaisten teknologisten välineiden avulla (esim. etähoiva-tabletti tai lääkkeenantoautomaatti).  

Lue koko tiedote