Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten tutkimus- ja koulutusjohtaja Pasi Pöllänen Helsingin yliopiston lääketieteellisen koulutuksen työelämäprofessoriksi

15.3.2019

Keskussairaalat hoitavat ison osan erikoistuvien lääkärien koulutuksesta sekä lääkärien täydennyskoulutuksesta. Siksi Helsingin yliopistossa on nyt työelämäprofessori, joka linkittää keskussairaalan arjen yliopistomaailmaan.

Helsingin yliopiston uusi lääketieteellisen koulutuksen työelämäprofessori Pasi Pöllänen on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri sekä solubiologian ja andrologian dosentti.

Hän työskentelee tutkimus- ja koulutusjohtajana Kymsotessa, joka kokoaa yhteen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon, ja toimii merkittävänä lääkärien kouluttajana Etelä-Suomen alueella.

– Vaikka kliininen työ on päätehtävämme, keskussairaalat ovat myös isoja kouluttajia. Näen, että keskussairaaloissa tarjottavan koulutuksen rakennetta tulisi kehittää, ja keskussairaaloiden koulutusyhteistyötä lisätä, Pöllänen sanoo.

Useiden lääketieteen erikoistumisalojen osalta työskentely keskussairaalassa kattaa lähes puolet kuuden vuoden erikoistumisjaksosta. Lisäksi lääkärien lakisääteinen täydennyskoulutus kattaa 10 koulutuspäivää vuodessa. Muun muassa niiden järjestämisestä Pöllänen on työssään vastannut vuodesta 2005.

­– Olen ehdottanut koko Etelä-Suomen kattavaa lääketieteen koulutuksen kokonaisuuden muodostamista. Uusi erikoislääkärikoulutusmalli mahdollistaisi myös sen, että koulutuspaikat haettaisiin samalla kun saa hyväksynnän koulutukseen, Pöllänen sanoo.

Koulutuspaikkoina keskussairaalat ovat menestyneet hyvin Nuori Lääkäri -yhdistyksen kyselyissä. Pöllänen arvelee sen johtuvan siitä, että yliopistosairaaloita pienemmissä yksiköissä aikaa koulutettavalle löytyy ehkä enemmän ja hänet huomataan paremmin.

– Erikoistuvat lääkärit ovat myös keskussairaaloiden elinehto ja muodostavat merkittävän osan henkilökunnastamme, Pöllänen sanoo

Hän on itse tehnyt käytännön koulutustyötä viime vuoden alkupuolelle asti, ja ollut mukana kehittämässä erikoistumisvaiheen verkkokursseja jo vuosikymmenen ajan.

– Toivoisin, että tämän työelämäprofessuurin avulla saadaan lisää huomiota sille työlle, mitä keskussairaaloissa tehdään lääkäreiden kouluttamisessa, Pöllänen sanoo.

Samaa mieltä on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen.

– Tämä on hyvä kehitys, joka sitoo meitä yhä paremmin yhteiskuntaan. Seuraavien sukupolvien laadukas kouluttaminen on yksi keskeisimmistä tehtävistämme, ja siinä vahvat siteet keskussairaaloihin auttavat. Pasi Pöllänen on mukana tässä isossa tehtävässämme, joka lopulta tähtää potilaan parhaaksi.

 

Lisää aiheesta Helsingin yliopiston sivuilla:

Uusi työelämäprofessori tuo alueellista näkökulmaa lääkärikoulutukseen