Kymsoten kotihoito vahvistuu ostopalveluilla lokakuusta alkaen

3.9.2021

Osa Kymsoten kotihoidon hoitoringeistä siirtyy ostopalveluiden piiriin lokakuun alussa. Ensimmäiset hoitoringit aloittavat Kotkan kotihoidon alueella. Niitä asiakkaita, joita muu­tos koskee, tiedotetaan asiasta välittömästi, kun ensimmäisen siirtyvän hoitoringin va­linta varmistuu viikolla 36.

- Asiakkaat siirretään palveluntuottajalle niin sanotusti saattaen vaihtaen eli Kymsoten kotihoidon henkilökunta toimii yhteistyössä kotihoidon käynneillä palveluntuottajan hen­kilökunnan kanssa tarvittavan ajan, jotta varmistetaan turvallinen asiakkuuden siirtymi­nen. Palveluntuottajan vaihtumisella ei ole vaikutusta asiakkaalle myönnettyihin palve­luihin tai asiakasmaksuihin. Yöaikaisen kotihoitopalvelun tuottaa jatkossakin Kymsoten kotihoito, kertoo koti-, asumis- ja hoivapalveluiden projektikoordinaattori Kaisa Tuuri.

Asiakkaille ja heidän omaisilleen järjestetään avoin keskustelutilaisuus syyskuun puo­lessa välissä kotihoidon ostopalveluiden piiriin siirtymisestä ja he tulevat siitä saamaan henkilökohtaisen kutsun.

Kymsoten kotihoidon henkilöstö jatkaa työtä muissa hoitoringeissä

Ostopalveluiden avulla pyritään parantamaan Kymsoten kotihoidon henkilöstön riittä­vyyttä. Kymsoten työntekijät, jotka työskentelevät ostopalveluiden piiriin siirtyvissä hoi­toringeissä, jatkavat työtä Kymsoten kotihoidossa. Työntekijöitä on tiedotettu alustavasti muutoksesta ja siihen liittyvistä asioista.

- Haluamme edistää tällä muutoksella palvelun tuottamisen eri vaihtoehtoja ja varmistaa kotihoidon palveluiden saatavuutta, kertoo projektikoordinaattori Kaisa Tuuri.

Kymsoten hallitus päätti siirtää osan kotihoidon hoitoringeistä ostopalveluiden piiriin 18.6.2021. Tavoitteena on palvelutuotannon monipuolistaminen ja henkilöstön työmää­rän kuormituksen keventäminen.