Kymsoten hallituksen päätökset 5.11.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 5.11.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Markku Pakkanen.

3. Talousarvio 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Talousarvion valmisteluun liittyvä materiaali esitetään kokouksessa.

Päätös: Talousarvion 2022 valmisteluvaihe merkittiin tiedoksi.

4. Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.