Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 1.2.2019

1.2.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 1.2.2019 kokouksesta. Tämä on kokoustiedote. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla, ja pöytäkirja lisätään myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Päivi Sippula.

3. Viranhaltijoiden läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että hallituksen kokouksiin osallistuvat myös johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, sosiaalityön palvelujohtaja, terveyden ja ikääntymisen palveluketjun johtaja, osallisuuden palveluketjun johtaja sekä viestintäjohtaja läsnäolo- ja puheoikeudella.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kuntayhtymän yksilöjaoston valitseminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus valitsee toimikaudekseen yksilöjaoston, jossa on viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lisäksi hallitus nimeää hallitusten jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

Yksilöjaostoon valittiin:

Päivi Sippula, pj (varajäsen Maria Eloranta)
Milko Niemi, varapj. (varajäsen Topias Kotiniemi)
Jorma Korpela (varajäsen Auvo Porkka)
Sinikka Rouvari (varajäsen Birgit Koskela)
Jari Heinonen (varajäsen Kalle Ylimäki)

5. Rakennusluvan hakeminen keskussairaalan torniosan purkamiseksi

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hakea rakennuslupaa keskussairaalan torniosan purkamiselle niin, että nykyinen kolmas kerros jää käyttöön ja sen päälle rakennetaan uudet iv-konehuoneet.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kuntayhtymän toimintasäännön täsmentäminen ja täydentäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää edellä esitetyn mukaisesti täsmentää ja täydentää vahvistettua toimintasääntöä. 

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Perussopimuksen 7 §:n muuttaminen ja täsmentäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää saattaa ehdotuksen kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n muutoksen ja täsmennyksen osalta jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn.

Päätös: Hallitus äänesti asiasta ja äänin 5–4 toimitusjohtajan esitys hyväksyttiin.

8. Kymsoten eteläisen alueen ylihammaslääkärin virkavalinnan ottaminen hallituksen käsiteltäväksi

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää kumota tehdyn virkavalintapäätöksen ja keskeyttää eteläisen alueen ylihammaslääkärin virkavalinnan ja laittaa viran uudestaan julkiseen hakumenettelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Muut asiat

Muissa asioissa keskusteltiin asumispalvelujen valvonnasta ja yleisestä asumispalvelujen tilanteesta Kymenlaaksossa, Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen hoitajarekrytointien tilanteesta ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen maakunnallisen mallin suunnittelun etenemisestä.