Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten asiakkaiden kuljetuspalveluissa muutoksia

30.4.2020

Kymsote järjestää kuljetuspalveluja sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain nojalla. Taksilla tapahtuvat kuljetukset on kilpailutettu ja 1.5. alkaen palveluja voi tilata Kymenlaakson Taksin lisäksi Kymenlaakson Kyydinvälitykseltä. Näiltä molemmilta toimijoilta tilataan myös invataksikuljetukset. Asiakkaat ovat saaneet tiedon muutoksista kotiin kirjeellä.

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut (kuljetuspalvelut) ovat käytettävissä oman kotikunnan alueella kuten ennenkin ja matkoja on enintään kahdeksan kuukaudessa. Asiakkailta perittävä matkan omavastuu on yhtenäistetty ja se on 3,50 euroa/matka kaikissa kunnissa. Tämän palvelun käyttäjät ovat pääosin ikäihmisiä, joskaan palvelussa ei ole ikärajaa.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa yhdistettiin aikaisemmat Kouvolan ja eteläisen Kymenlaakson ohjeistukset. Merkittäviä muutoksia ei tehty palvelun perusteisiin eikä toteutustapaan.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen omavastuu määräytyy jatkossa mahdollisimman tarkkaan julkisen liikenteen taksojen mukaan. Kymenlaaksossa ei ole yhtenäistä julkisen liikenteen taksaa, joten liikennealueita on kolme: Pyhtää-Kotka-Hamina, Virolahti ja Miehikkälä sekä Kouvola. Kaikilla alueilla on oma omavastuun määrittelytapa ja alueiden välisillä matkoilla käytetään edelleen aikaisempaa Matkahuollon kilometripohjaista taksaa. Kuljetuspalvelua voi käyttää oman kotikunnan lisäksi sen naapurikunnissa, jotka on määritelty maantieteellisinä rajakuntina.

Molemmissa palveluissa voidaan käyttää matkojen yhdistelyä toisten matkustajien kanssa koronarajoitusten jälkeen. Sen sijaan matkoja ei yhdistetä Kela-kuljetuksiin.

Asiakkaat saavat lisätietoja palveluista vammaispalvelujen asiakasohjauksesta, puh. 020 633 6025 tai 040 733 9978 ja ikääntyvien palveluohjauksesta puh. 040 5721 496, Pyhtään asiakasohjaus puh. 040 5122 406.