Kymsote on aloittanut yhteistyön Koti TV:n kanssa - Koti TV on kaikkien Kymenlaakson ikäihmisten katsottavissa

Tiedote 1.7.2021

Kymsote on aloittanut pilottiyhteistyön Koti TV -televisiokanavan kanssa. Aluksi on kyseessä puolen vuoden yhteistyön kokeilu ajalla 1.7.-31.12.2021. Pilottijakson aikana kerätään kokemuksia palvelusta ja asiakaspalautetta.

Koti TV on ikäihmisille suunnattu maksuton TV-kanava, joka tarjoaa liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta, sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä joka arkipäivä klo 11–13.

Koti TV on nyt Kymsoten ja muiden Kymenlaakson ikäihmisten käytettävissä. Koti TV:tä voi katsoa kuka tahansa vapaasti kotonaan ja kaikissa asumispalvelun yksiköissä.

Kanavat ja alueet
Koti TV näkyy

·         antenni-tv:ssä kanavalla 33

·         DNA:n ja Telian kaapeli-tv:ssä kanavalla 66

·         Ålcomin partneroperaattoreiden kanavalla 99.

Taustana KotiTV-yhteistyölle on valmisteilla oleva ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma ja alueellinen hyvinvointikertomus, jotka nostavat esille mm. korona-ajan mukanaan tuomat haasteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnille.

- Rajoitusten mukanaan tuoma sosiaalisten verkostojen ja suhteiden sekä kulttuuri- ja liikuntatoimintojen vähentyminen ovat vaikuttaneet ikääntyneen väestön yksinäisyyden kokemukseen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Koti TV on nähty hyvänä keinona täydentää ikääntyneelle väestöllemme suunnattuja ennaltaehkäiseviä ja kotona asumista tukevia toimintoja, sanoo kehittämispäällikkö Sanna Koste Kymsotesta.

Lue koko tiedote