Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsote tähtää kehitystyöllä Suomen sote-huipuksi

30.11.2018

Uusi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote vastaa sosiaali- ja terveyspuolen nouseviin haasteisiin tosissaan ja satsaa monipuolisiin kehitysohjelmiin heti toimintansa alusta asti. Yhtymäkokous hyväksyi uuden kehitysohjelman perjantaina 30.11.2018.

Kymsote ottaa kehittämisen tiiviiksi osaksi toimintaansa heti uuden kuntayhtymän käynnistyessä tammikuussa 2019. Yhtymäkokous on päättänyt varata viiden vuoden ajan noin 1,4 prosenttia Kymsoten vuosittaisesta kokonaisbudjetista suoraan kehittämistyöhön. Kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä panostus, jonka tavoitteena on tuoda sosiaali- ja terveyspalveluiden talous kestävälle pohjalle ja tuottaa asukkaille sote-ongelmia ennaltaehkäiseviä, moderneja ja laadukkaita palveluja. 

– Pyrimme tällä kehitysohjelmalla vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden haasteisiin. Laaja kehitysohjelma koostuu 12 hankkeesta, joista jokainen ohjaa tekemistämme yhä vaikuttavampaan ja yhtenäisempään suuntaan. Asukkaiden osallistaminen on kehitystyössä ensisijaisen tärkeää, koska juuri heidän tarpeisiinsa näillä ratkaisuilla halutaan vastata, ohjelman valmistelusta vastannut kehitysjohtaja Lauri Lehto kertoo.

Keskitetty kehitystyö tuo hyötyjä koko maakunnalle

Sosiaali- ja terveyspalveluiden on tarjottava Kymenlaaksossa asukkaille yhä monipuolisempia sähköisiä asiointimahdollisuuksia. Digitaalisuuden kehittäminen, arjen kiireissä mukana kulkevat palvelut ja palvelutarpeiden ennakointiin satsaaminen ovat myös investointi henkilöstön työn modernisointiin. Muun muassa juuri digitaalisten ratkaisujen luominen palvelee koko maakuntaa niin sosiaali- kuin terveydenhuollonkin moninaisissa palveluissa.

– Aiemmin Kymenlaaksossa on toiminut useita erillisiä sote-organisaatioita, joista jokaisessa on ollut omat kehityshankkeensa. Tammikuun alussa aloittavan yhteisen Kymsoten tarkoituksena on keskittää kehityspotentiaali ja -projektit yhteen, luoda uusia avauksia ja levittää hyvät opit koko maakuntaan. Samalla hillitään kustannuskehitystä, vahvistetaan kilpailukykyä ja vähennetään byrokratian koukeroita, Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen avaa taustaa.

Viisi vuotta kestävä kehitysohjelma pohjaa vahvasti Kymsoten henkilöstön monialaiseen osaamiseen ja vankkaan asiantuntemukseen. Tällä kyvykkyydellä rakennetaan nykyaikaiset palveluketjut, jotka tukevat koko maakunnan vetovoimaisuutta.

Kehitysohjelman ensimmäiset hankkeet käynnistyvät vuoden 2019 alkupuolella ja näiden varhaisimpia tuloksia nähdään vuoden loppupuolella. Toimitusjohtaja Niiranen odottaa heti vuoden alusta alkavaa kehitysohjelman toteutusta ja hyvien tulosten viemistä käytäntöön.

– Kymenlaaksolaiset ansaitsevat arkensa tueksi parhaat mahdolliset sote-alan palvelut, ja tämän kehitysohjelman avulla onnistumme ne myös asukkaille tarjoamaan. Odotan innolla, että pääsemme kehittämään Kymsoten työllä koko maakuntaa yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa.