Kymsote-Kiinteistöt Oy on tehnyt kiinteistökaupat Sairaalamäen rakennuksista kuten Pohjois-Kymen sairaalasta

Kaupalla ei ole vaikutusta Kymsoten asiakkaiden palveluihin.

Kymsote-Kiinteistöt Oy on 7.12.2022 myynyt T & T Invest Oy:lle omistamansa kiinteistöt, jotka sijaitsevat Sairaalamäellä Kouvolan Kuusankoskella. Pohjois-Kymen sairaalan lisäksi kauppaan kuuluu laajasti eli yhteensä noin 30 000 neliön verran erilaisia rakennuksia Sairaalamäellä sekä myös muualla Kuusankoskella sijaitsevia sosiaalipalveluiden käytössä olevia rakennuksia kuten asumisyksiköitä. Kiinteistöt ovat olleet julkisessa myynnissä kiinteistövälittäjällä.

Pohjois-Kymen sairaalan toiminta Kuusankosken Sairaalamäellä on loppunut ja siirtynyt Kouvolan keskustaan Ratamokeskukseen keväällä 2022. Kymsoten toimintojen loppumisen myötä rakennuksille ei ole ollut käyttöä. Tyhjän rakennuskannan ylläpito rasittaa voittoa tavoittelematonta yhtiötä.

Kymsote-Kiinteistöt Oy on jo aiemmin myynyt Sairaalamäellä sijaitsevan Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan. Psykiatrinen sairaala on rakennuksessa vuokralla ja sen toiminta jatkuu ennallaan.

Kiinteistökaupan myötä Kymsote-Kiinteistöt Oy luopuu kaikista Sairaalamäen ja lähes kaikista sosiaalipalvelujen alueella sijaitsevien kiinteistöjensä omistuksista. Kiinteistökauppa ei vaikuta rakennuksissa olevien Kymsoten palveluiden toimintoihin, myös mahdolliset vuokrasopimukset jatkuvat.