Kotkan Mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat uuteen toimipisteeseen - toimintaa laajennetaan matalan kynnyksen palveluilla

18.2.2021

Kotkan mielenterveys- ja päihdepalveluiden poliklinikkatoiminta keskitetään Kotkan alueella yhteen osoitteeseen Turvalantielle.

Yksikössä toimivat jatkossa kaikki erikoissairaanhoidon poliklinikat mukaan lukien korvaushoitoyksikkö. Muutot toteutetaan asteittain niin, että kaikki toiminta on 3.3.2021 siirtynyt remontoituihin tiloihin.

-       Saamme nyt aiemmin hajallaan sijainneet mielenterveys- ja päihdepalvelut samaan kokonaisuuteen. Tämä helpottaa merkittävästi eri ammattilaisten yhteistyötä ja vaikuttaa siihen, että erikoissairaanhoidon asiakkaiden hoito helpottuu, kertoo palveluesimies Riitta Vento Kymsotesta.

-       Kaikki tilat tulevat moniammatillisten työryhmien käyttöön. Toteutamme pääsääntöisesti vastaanottotoimintaa ja ryhmille tarjottavia hoitomuotoja, Vento sanoo.

Tilat ovat aiemmin toimineet A-klinikka Oy:n tiloina ja ne on todettu toimivaksi sekä sijainniltaan erinomaiseksi.

PISTE tarjoaa matalan kynnyksen päihdepalveluita

Uusissa tiloissa avataan myös aiemmin Kotkansaarella sijainnut sosiaali- ja terveysneuvonta PISTE. Samalla PISTEen aukioloaikoja lisätään ja palvelutarjonta lisääntyy. Tavoitteena on helpottaa palveluihin pääsyä ja tavoittaa herkästi palveluiden ulkopuolelle jääviä henkilöitä.

- Palvelu on suunnattu mielenterveys- ja päihdeongelmaisille, joille palveluihin hakeutuminen tai niissä pysyminen saattaa tuottaa haasteita, kertoo yksikön palveluesimies Sonja Eerola.

PISTE tarjoaa kävijöilleen mm. sosiaali- ja terveysneuvontaa, palveluohjausta, C-hepatiitin pikatestausta ja hoitoa, neuvontaa ja motivointia hoitoon sekä ohjausta oikean hoidon piiriin ja apua sinne pääsemiseksi.

PISTE on avoinna maaliskuun alusta alkaen seuraavasti:

Ma 11.30-15.30

Ke 11.30-15.30

Pe 9.30-13.30.

Aukioloaikojen aikana on mahdollista päästä sairaanhoitajan vastaanotolle ilman erillistä ajanvarausta. Paikalla on lisäksi keskiviikkoisin sosiaalityöntekijä ja perjantaisin kokemusasiantuntija.

-  Arvioimme kevään aikana, riittävätkö palvelun aukioloajat vai tuleeko meidän laajentaa palvelua. Tärkeää on asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta tuleva palaute, Eerola sanoo. - Kehitämme toimintaa jatkuvasti ja potilaiden hoitoon pääsyn tekeminen mahdollisimman esteettömäksi on yksi tärkeimpiä tavoitteitamme. Olemme parin vuoden aikana tehneet tietoisesti ja onnistuneesti muutosta siihen suuntaan, että Kymsotessa sekä korvaushoitoon että C-hepatiitin hoitoon pääsy olisi kaikkien sitä tarvitsevien saavutettavissa nopeasti.

Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalveluissa on kehitetty eri sairausryhmien hoitomalleja.  Uusi keskittynyt yksikkö antaa entistä paremman mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen. Parantamalla palvelua ja hoitoon pääsyä pyritään auttamaan mielenterveys- ja päihdeongelmaisia entistä varhemmin ja oikea-aikaisemmin.

 

Vanhat yksiköt Kotkassa

Uusi yksikkö Kotkassa

Eteläinen Karjalantie 5

Matkakuja 6

Mussalontie 428

Kirkkokatu 3

Turvalantie 2