Korona-aika näkyy matalan kynnyksen palveluiden kasvavana tarpeena

Tiedote 24.5.2021

Korona-aika näkyy Kymenlaaksossa selkeänä kasvuna Nuorten Matalassa eli matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa sekä käynneissä, kontakteissa että asiakasmäärissä.

- Korona-aika näkyy meidän toiminnassa tosi selvästi, asiakasmäärät kasvavat koko ajan. Kävijämäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet, erityisesti Kouvolassa on ollut paljon kasvua. Erilaiset ahdistus- ja masennusoireet ovat nuorilla tavallisia, kertoo palveluesimies Minna Keränen Kouvolan Nuorten Matalasta. Myös koulujen tilanne ja oppimisvaikeudet näkyvät esimerkiksi koulupudokkaiden määrissä.

- Korona-aikaan ehkä myös vanhempien ja perheiden ongelmat ovat kärjistyneet, Keränen sanoo.

Nuorten Matalan käynnit kasvoivat tammi-huhtikuussa sekä Kotkassa että Kouvolassa verrattuna saman ajanjakson vuoden 2020 käynteihin. Yhteydenotot Nuorten Matalaan ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet useilla sadoilla, ja erityisesti Kouvolassa kasvua on ollut paljon.

Sen sijaan Nuorisopsykiatrian poliklinikkakäynnit ja asiakasmäärät olivat pysyneet suunnilleen samana tai hieman vähentyneet edellisvuoteen verrattuna.

Nuorten Matalaan voi ottaa yhteyttä nuori tai hänestä huolestunut aikuinen

Nuorten Matala on tarkoitettu ensisijaisesti 13-17 -vuotiaille nuorille, heidän vanhemmilleen ja läheisilleen. Myös eri ammattilaiset voivat olla yhteydessä yksikköön silloin kun on huolta nuoren tilanteesta.  Nuorten Matalan yksiköt tarjoavat Kymenlaakson nuorille matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, hoidon ja tuen arviointia sekä nuoren ja perheen tarpeeseen vastaavia hoito- ja tukitoimia ilman lähetettä. 

Nuorten Matalan yksiköt toimivat Kymenlaaksossa Kotkassa ja Kouvolassa, ja tarvittaessa tehdään myös jalkautuvaa työtä. Kotkan yksikön toiminta-alueena ovat kaikki Etelä-Kymenlaakson kunnat. Toimipisteisiin voi ottaa yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse. Nuorten Matalasta saa puhelinneuvontaa, ja lisäksi asiakkaita tavataan henkilökohtaisesti toimistolla, kotikäynneillä tai muissa asiakkaiden toimintaympäristöissä.

Sosiaali- ja terveysneuvonta PISTE auttaa päihteiden käyttäjiä myös korona aikana 

Erityisesti huumeidenkäyttäjille tarkoitetun PISTEEN tavoitteena on madaltaa kynnystä päihdepalveluihin ja tavoittaa ne henkilöt, joilla on riski jäädä palveluiden ulkopuolelle. Pisteeseen voi tulla aukioloaikojen aikana ilman ajanvarausta. 

Lue koko tiedote