Kanta-informointi hyvinvointialueelle siirryttäessä

30.12.2022

Kun käytät sosiaali- ja terveyspalveluja, tietojasi tallennetaan Kanta-palveluihin (www.kanta.fi). Siksi sinulla on oikeus saada tietoa Kanta-palvelusta, tietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi vaikuttaa tietojesi käyttöön. Tätä kutsutaan Kanta-informoinniksi.

Marraskuussa 2021 tuli voimaan asiakastietolaki. Siinä säädetään, että sinulle pitää antaa Kanta-informaatio uudelleen, vaikka olisitkin saanut sen jo aiemmin ja se on merkitty asiakas- tai potilastietojärjestelmään.

Voit myös itse lukea asiasta Omakannassa ja merkitä, että olet saanut informoinnin terveystietojen ja reseptitietojen osalta. Vasta sen jälkeen pääset jatkamaan Omakannan käyttöä. Sosiaalihuollon tiedot eivät vielä näy Omakannassa.

Potilastietojärjestelmään ei saada vielä merkintää, että sinulle on annettu Kanta-informointi. Siksi käynnin yhteydessä sinulta saatetaan kysyä yhä uudelleen informoinnista.

Tietosi näkyvät muilla hyvinvointialueella tai yksityisellä toimijalla vain, jos annat siihen luovutusluvan. Jos olet aiemmin antanut suostumuksen tietojen käyttöön toisissa organisaatioissa, se muuttuu luovutusluvaksi ja jatkuu ennallaan. Sinun ei tarvitse antaa uutta luovutuslupaa.

Jos haluat kieltää asiakas- tai potilastietojesi näkymisen, se koskee vain muita hyvinvointialueita ja yksityisiä toimijoita. Et voi kieltää Kymenlaakson hyvinvointialueen potilastietojen näkymistä potilasrekisterin tai asiakastietojen näkymistä sosiaalihuollon asiakasrekisterin sisällä. Jos olet aiemmin kieltänyt tietojesi näkymisen, se jatkuu vanhojen tietojen osalta ennallaan muille hyvinvointialueille ja yksityisille toimijoille. Hyvinvointialueen aloitettua kiellon voi tehdä uusista hyvinvointialueella syntyneistä tiedoista uudelleen.

Lue lisää verkossa:

Tietoa Kanta-informoinnista

Kanta-palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa asioiville

Luovutuslupa ja -kiellot

Ladattavat pdf-muotoiset informointitekstit:

Kanta-informointi täysi-ikäiselle

Kanta-informointi huoltajalle

Kanta-informointi valtuutetulle