Hoitotyön mobiilikirjaaminen säästää aikaa ja yhtenäistää hoitotyötä

Tiedote 6.7.2021

Kymsotessa on käynnissä Hoitotyön mobiilikirjaamisen kehittämishanke. Mobiilikirjaamisen käyttöönoton tarkoituksena on kirjaamismallien ja toimintatapojen yhtenäistäminen sekä teknologiaratkaisun hyödyntäminen hoitotyössä. Tässä käytetään apuna Medanetsin tuottamaa sovellusta, jota käytetään älypuhelimen tai vastaavan laitteen avulla.

Kymsotessa on tavoitteena mobiilikirjaamisen laajentaminen 22 yksikköön vuoden loppuun mennessä, toimintamallien yhtenäistäminen ja sovelluksen 100 % käyttöaste mittaritietojen kirjaamisessa.

Tammikuussa 2021 sovellus otettiin käyttöön perusterveydenhuollon puolella 10 yksikössä. Käyttöönoton suunnitteli ja toteutti hanketta edeltävä projektiryhmä. Sovellus ja toimintamalli ovat olleet jo aiemmin käytössä keskussairaalan vuodeosastoilla sekä Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastoilla.

 

Älypuhelimen sovellusta käytetään potilaan sairauden tai vamman tarkkailuun ja hoitoon liittyvien hoitotietojen kirjaamiseen sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.  Sovelluksen käyttäminen mahdollistaa hoitotietojen selaamisen ja kirjaamisen heti potilaan vierellä, sekä tiedon siirtymisen ajantasaisesti potilastietojärjestelmään, jossa ne ovat tarkasteltavissa heti.

Lue koko tiedote