1 vuotta täyttäneiden neuvolatarkastuksiin ja kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastuksiin muutoksia ajalla 4.1.-30.1.2022

5.1.2022

Koronatartunnat ovat lisääntyneet Kymsoten alueella nopeasti ja tällä hetkellä tartunnanjäljitys on ruuhkautunut. Kymsoten neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon henkilöstöä siirretään tilapäisesti tartunnanjäljityksen avuksi. Henkilöstön siirron vuoksi Kymsoten alueella keskeytetään määräaikaisesti ajalla 4.1.2022-30.1.2022 osa 1 vuotta täyttäneiden lasten neuvolatarkastuksista sekä osa kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastuksista.

Varatut vastaanottoajat ovat edelleen voimassa kyseisenä aikana, ellei neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta olla yhteydessä huoltajiin vastaanottoajan siirtämisestä.

Kouluterveydenhoitajat tiedottavat Wilma-viestillä, miten toimia kiireellisissä tapauksissa kussakin koulussa. Osa terveydenhoitajista on kyseisenä aikana edelleen kouluissa ja hoitaa tänä aikana useamman koulun kiireellisiä asioita.