Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (=hyte) tarkoittaa toimia ja tehtäviä, joiden tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Hyte-työ on kaikkien hallinnonalojen yhteistä, eri väestöryhmien voimavaroja vahvistavaa tukea ja toimintaa, jonka avulla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja ja edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Kymsote koordinoi alueellista hyte- ja yhdyspintatyötä: 

- Toimii hyte-yhteistyöverkostojen koollekutsujana; alueellisessa hyte- ja osallisuustyöryhmässä sekä alueellisen hyte-koordinaattoreiden työryhmissä. 
- Koordinoi alueellista hyvinvointikertomustyötä, joka valmistellaan yhteistyössä alueen kuntien ja muiden hyte-toimijoiden kanssa. 

Alueellista hyvinvointityötä tehdään kuntien, järjestöjen ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Hyvinvointikertomus antaa painopisteet, joita yhdessä toteutetaan kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Alueellinen hyvinvointikertomus

Kymenlaakson ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus on laadittu vuosille 2020-2025. Valmistelutyö on ollut mittava alueen eri toimijoita (mm. kuntia, Kymsotea, järjestöjä) yhdistävä yhteistyöprosessi. Hyvinvointikertomustyössä on tunnistettu alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteita. Samalla on määritelty niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita alueelliset toimijat tekevät yhdessä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hyvinvointikertomus on alueellisen hyte-työn johtamisen strateginen asiakirja ja työkalu, joka nostaa esille näkökulmia, joita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on otettava jatkossa alueellisesti huomioon. Samalla se linjaa alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation painopisteet sekä tavoitteet ja niiden toimeenpanon, joihin jokainen toimija voi omalta osaltaan sitoutua.

Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja linjaukset on laadittu yhteistyön tuloksena monialaisessa työryhmätyöskentelyssä. Alueelliset tavoitteet ovat muodostuneet tutkitusta tiedosta ja osallistavasta prosessista saatujen aineistojen yhdistämisen myötä. Hyvinvointikertomustyöskentelyssä syntyneet hyten painopisteet ja tavoitteet ovat:

Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus:

1) elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen
2) terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen
3) elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä
4) merkitykselliseen elämään

Lue lisää:

 

Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020–2024 löytyy osoitteesta https://www.kymenlaaksonperhekeskus.fi/hyvinvointisuunnitelma

Kulttuurihyvinvointi ja mitä se on Kymenlaaksossa

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste, jonka toiminta jalkautuu ympäri Suomea alueverkostojen avulla. Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto on vapaa verkosto kaikille asiasta kiinnostuneille (www.kyhy.fi) Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma on myös alueellista hyvinvointikertomusta tukeva ja täydentävä asiakirja. 

Alueellisen hyte- ja osallisuusfoorumin 17.11.2020 esitykset

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Sanna Koste
p. 040 726 9992
sanna.koste(at)kymsote.fi